Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Leena Huovinen kandidat i biskopsvalet i Esbo stift

Publicerad 21.06.2018

Ledande studentpräst och idrottspräst, prosten Leena Huovinen (f. 1963) har nominerats som andra kandidat i biskopsvalet i Esbo stift. Valmansföreningen lämnade in valmansföreningens stiftelseurkund till domkapitlet på torsdag 21 juni.

Leena Huovinen har arbetat som Helsingfors kyrkliga samfällighets studentpräst vid Helsingfors universitet sedan 1998. Idag är Huovinen ledande studentpräst. Sedan 2004 har hon dessutom verkat som idrottspräst utsedd av kyrkostyrelsen. Huovinen är också arbetshandledare och arbetsgemenskapskonsult.

Kandidatnomineringen i valet inleddes på torsdag 21.6 och avslutas tisdag 21.8.2018 klockan 16. För valmansföreningens stiftelseurkund behövs kandidatens samtycke och minst 30 röstberättigade som ställer sig bakom kandidaten.

Det finns sammanlagt 942 röstberättigade i biskopsvalet i Esbo stift. Hälften av de röstberättigade i biskopsvalet är präster och lektorer i Esbo stift, och hälften är lekmannaelektorer. Lekmannaelektorerna består av stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar, stiftets lekmannaombud i kyrkomötet, stiftets medlem i kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och domkapitlets lekmannamedlem. Församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd har valt de återstående lekmannaelektorerna i relation till församlingens medlemsantal.

Valets första omgång ordnas 8 oktober. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 1 november mellan de kandidater som fått flest röster.

Den nya biskopen vigs till ämbetet 10.2.2019. Tidigare biskop i Esbo stift var Tapio Luoma som valdes till ärkebiskop. Han tillträdde som ärkebiskop i början av juni.

Tidigare idag har också biträdande generalsekreteraren för Lutherska världsförbundet Kaisamari Hintikka nominerats som kandidat i biskopsvalet i Esbo stift.

Mera information:
viceombud för Leena Huovinens valmansförening: Jenny Vainio, jenny.vainio@gmail.com, tfn 040 764 5849
Leena Huovinens webbplats 
Facebooksida
Biskopsvalet i Esbo stift
Esbo domkapitels lagfarna assessor Sari Anetjärvi, tfn 040 588 8317, sari.anetjarvi@evl.fi