Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

SYKE gav kyrkliga samfälligheterna i Joensuu och Kyrkslätt Hinkupris för kolneutralt arbete

Publicerad 20.06.2018

Finlands miljöcentral SYKE gav kyrkliga samfälligheterna i Joensuu och Kyrkslätt junimånads Hinkupris för kolneutrala handlingar. Enligt Hinkurådet påverkar kyrkan på ett betydande sätt församlingarnas klimatarbete via kyrkans miljödiplom. Vid sidan av detta gör församlingarna ett värdefullt arbete med att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Kyrkliga samfälligheten i Joensuu har gjort ett långsiktigt miljöarbete inom nätverket för kyrkans miljödiplom och förenat sina krafter med Joensuu stad. Kyrkslätts kyrkliga samfällighet har minskat på fastigheternas förbrukning av uppvärmningsenergi och elektricitet bland annat genom ett digitalt system för fjärroptimering.

– Kyrkslätts kyrkliga samfällighets exempel visar att församlingarna har hittat lösningar för att minska energiförbrukningen också i gamla kyrkor utan att vårt kulturhistoriskt värdefulla arv äventyras, säger utvecklingsingenjör Jarmo Linjama på Finlands miljöcentral.

Kyrkan gör ett gott miljöarbete

Kyrkans miljödiplom ger församlingarna möjlighet att göra sin verksamhet så miljövänlig som möjlig och delta i arbetet för att stävja klimatförändringen. Vid den utvärdering som sker inför diplomet går man igenom bland annat avfallshanteringen, fastigheter, begravningsplatser, skogsvård och miljöfostran. Diplomet är i kraft i fem år och i dagens läge deltar ca hundra församlingar.

Kyrkan har också ett eget klimatprogram som erbjuder teologiska utgångspunkter och praktiska rekommendationer för klimatarbetet. Viktiga utgångspunkter i klimatprogrammet är tacksamhet, respekt och måttfullhet.

– Ansvaret för klimatet och hela skapelsen är en viktig del av den kristna tron. Det är värdefullt att majoriteten av församlingsmedlemmarna hör till en församling som är med i kyrkans miljödiplomarbete. Kyrkan påminner också om vårt ansvar för klimatet och hela jorden. Det ansvarstagandet stiger ur tacksamhet och kärlek, det påminner man om i kyrkans klimatprogram, säger Ilkka Sipiläinen, sakkunnig i kyrkans miljöarbete och hållbar utveckling.

Joensuu kyrkliga samfällighet har ett brett nätverk av klimatpartner

Joensuu kyrkliga samfällighet och Joensuu stad samarbetar för att driva klimatfrågorna vidare. Samfälligheten har gått med i Joensuuregionens klimatpartnernätverk och undertecknat det offentliga klimatavtalet. Församlingshemmet i Kiihtelyvaara har bytt uppvärmning från olja till jordvärme och i församlingscentret i Joensuu har man grundrenoverat ventilationssystemet. Rantakylä kyrkas belysning har förnyats och har nu LED-ljus.

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet sparar värme med fjärroptimering

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet har sökt lösningar till fastigheter där det krävs säsonguppvärmning.  Haapajärvi stockkyrka som byggdes 1823 är skyddad och i den har man installerat direktelvärme med fjärroptimeringssystem.

Man planerar också ta i bruk eluppvärmning med fjärroptimering vid Räfsö lägergård ännu under detta år. Man producerar också värme med luftvärmepumpar och planerar installera solpaneler. Den kyrkliga samfälligheten har dessutom systematiskt tagit i bruk LED-lampor vid belysningsrenoveringar och investerat i förnybar energi.

Mera information:
planerare Venla Riekkinen, SYKE, tfn 029 525 1942, venla.riekkinen@ymparisto.fi
fr.o.m. 23.7 utvecklingsingenjör Jarmo Linjama, SYKE, tfn 029 525 1382, jarmo.linjama@ymparisto.fi
Sakkunnig Ilkka Sipiläinen, Kyrkostyrelsen, tfn 040 544 1158, ilkka.sipilainen@evl.fi
Kyrkans miljödiplom
Kyrkans klimatprogram