Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkoledare i Tyskland, Finland och Sverige förhandlar i Berlin i slutet av juni

Publicerad 19.06.2018

Ärkebiskop Tapio Luoma, Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén och ordföranden för evangeliska kyrkornas råd i Tyskland, biskopen i Bajern Heinrich Bedford-Strohm med följen möts i Berlin den 25-28 juni. De kommer att diskutera kyrkornas aktuella utmaningar och hur det står till med hemspråksverksamheten i församlingsarbetet.

Första gången tre länders kyrkor förhandlar

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och evangeliska kyrkan i Tyskland (EKD) undertecknade ett avtal 2002. Där kommer man bland annat överens om det finskspråkiga församlingsarbetet i Tyskland och det tyska församlingsarbetet i Finland. Svenska kyrkan har ett motsvarande avtal med evangeliska kyrkan i Tyskland. De förhandlingar som kyrkorna ordnat vart tredje år har tidigare varit tvåpartsförhandlingar men på initiativ från Tyskland hålls nu för första gången förhandlingar mellan tre länder.

De tidigare förhandlingarna har å ena sidan handlat om praktiska saker kring församlingsarbete på hemspråk, å andra sidan aktuella frågor i kyrkorna och teologiska frågor. Nu när tre kyrkor deltar tar man också upp gemensamma utmaningar kring kristen fostran, hur kyrkornas budskap syns i offentligheten och kyrkornas påverkan inom EU. På agendan finns också den i Tyskland aktuella diskussionen om vad det innebär att evangeliska kyrkan i Tyskland är en kyrka samtidigt som den består av lutherska, förenade och reformerta regionala kyrkor (Landeskrichen).

I Tyskland finns ca 40 000 utlandsfinländare

Det kyrkliga arbetet på finska inleddes i Tyskland på  1970-talet. Den bärande kraften för det lokala arbetet är frivilliga. I landet verkar fem finländska präster och fem anställda på Sjömanskyrkan i Hamburg. Dessutom jobbar tre personer på centret för finländskt arbete i Hannover. Var och en av prästerna måste sköta flera finska församlingar; det finns 17 församlingar  som har ett sammanlagt medlemsantal på 8 000 personer.

Tyska församlingen i Finland har ca 3 000 medlemmar och hör till Borgå stift. Församlingscentret finns i Helsingfors och en kapellförsamling i Åbo. Församlingen har verksamhet på 12 orter.

Mera information:
ledande sakkunnig Tomi Karttunen, tfn 050 941 713 eller ecklesiastikrådet Kimmo Kääriäinen tfn 040 522 1464