Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Esbo inleds på torsdag

Publicerad 18.06.2018

Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Esbo inleds på torsdag 21.6 och avslutas tisdag 21.8.2018. En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat i valet. Kandidaten måste vara vigd till präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Valets första omgång ordnas 8 oktober. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första omgången ordnas en andra valomgång 1 november mellan de kandidater som fått flest röster.

Det finns sammanlagt 942 röstberättigade i biskopsvalet i Esbo stift. Hälften av de röstberättigade i biskopsvalet är präster och lektorer i Esbo stift, och hälften är lekmannaelektorer. Lekmannaelektorerna består av stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar, stiftets lekmannaombud i kyrkomötet, stiftets medlem i kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och domkapitlets lekmannamedlem. Församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd har valt de återstående lekmannaelektorerna i relation till församlingens medlemsantal.

Valpaneler hålls i höst

Domkapitlet i Esbo stift ordnar valpaneler för röstberättigade och allmänheten i stiftets prosterier. Den första valpanelen ordnas i Tusby prosteri måndag 17.9, i Lojo prosteri ordnas panel onsdag 19.9 och i Esbo prosteri torsdag 20.9. Valpanel i en eventuell andra omgång ordnas onsdag 24.9. Mer precis information om tidtabell och platser meddelas senare.

Mera information: lagfarna assessorn Sari Anetjärvi, tfn 040 588 8317, sari.anetjarvi@evl.fi
Biskopsvalet i Esbo stift