Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Nu fylls församlingarnas lägergårdar med konfirmander

Publicerad 07.06.2018

Den här veckan har församlingarnas lägercenter fyllts med konfirmander. Sommaren är den livligaste tiden för skriftskolornas lägerperioder.

– Lägerskriftskolan har bevarat sin popularitet från år till år. Konfirmandtiden sträcker sig allt som allt över ett halvt år och över 90 procent av skriftskolorna innehåller en lägerperiod. Vid sidan av konfirmandläger har konfirmandundervisning dagtid ökat lite i popularitet de senaste åren, konstaterar sakkunnig inom konfirmandarbete på Kyrkostyrelsen Jari Pulkkinen.

I Finland deltar över 45 000 konfirmander i konfirmandundervisningen varje år. Dessutom engageras ca 20 000 hjälpledare. Antalet konfirmandgrupper per år ligger rejält över 2 000.

Konfirmationen är en del av ungdomskulturen

Skriftskolans ställning som en del av ungdomskulturen har bevarat sin starka ställning från år till år.

– Att man utgår från de unga, gemenskapen, tryggheten, hjälpledarverksamheten och en ständig utveckling är nyckelfaktorer för det lyckade konfirmandarbetet. Skriftskolan har ett gott rykte bland unga. De talar positivt om konfirmandtiden och den bästa marknadsföringen är budskapet från en ung människa till en annan, listar Pulkkinen orsakerna till konfirmandarbetets  popularitet.

I fjol godkändes en ny konfirmandarbetsplan för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Ett stort under – Plan för konfirmandarbetet 2017. I den nya planen betonas ungas delaktighet och vikten av att de unga är subjekt i undervisningen.

Mera information:
Maria Björkgren-Vikström, sakkunnig inom konfirmandarbete, Kyrkostyrelsen, tfn 040 5846 873
Jari Pulkkinen, sakkunnig inom konfirmandarbete, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1467