Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Rektor Jukka Hautala kandidat i biskopsvalet i Uleåborg

Publicerad 26.03.2018

Rektorn för Raudaskylän Kristillinen Opisto, TL Jukka Hautala (f. 1968) har ställts upp som kandidat i biskopsvalet i Uleåborgs stift. Valmansföreningen lämnade in sina dokument till domkapitlet i Uleåborg 26.3.2018.

Jukka Hautala vigdes till präst 1996. Han avlade teologie licentiatexamen 2008. Åren 2011-2017 har Hautala varit ordförande för väckelserörelsen Herättäjä-Yhdistys. Sedan 2004 är han rektor för Raudaskylän Kristillinen Opisto i Ylivieska. Han är också kyrkomötesombud för Uleåborgs stift.

Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Uleåborgs stift inleddes 21.3 och avslutas 21.5 klockan 16. För valmansföreningens stiftelseurkund behövs ett skriftligt samtycke av kandidaten och minst 30 röstberberättigade.

Första omgången i valet 15.8

Valets första omgång ordnas onsdagen den 15 augusti. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna i den första valomgången ordnas en andra valomgång den 3 september mellan de kandidater som fått flest röster.

Det finns sammanlagt ca 1 130 röstberättigade i biskopsvalet i Uleåborg. Hälften av de röstberättigade i biskopsvalet är präster och hälften lekmän.

Nuvarande biskopen i Uleåborg stift Samuel Salmi har meddelat att han går i pension i slutet av oktober. Den nya biskopen tillträder 1.11.2018 och vigs till ämbetet den 11 november.

Tidigare har Kyrkostyrelsens kanslichef Jukka Keskitalo ställt upp i valet.

Mera information:
Ombudet för Jukka Hautalas valmansförening: Erja Oikarinen, tfn 044 316 1434, erja.oikarinen@evl.fi
Uleåborgs stifts biskopsvalssidor
Jukka Hautalas webbplats
Jukka Hautalas Facebooksida