Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Tidtabellen för kommunikationen kring ärkebiskopsvalet 1.3

Publicerad 21.02.2018

Andra omgången i valet av ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ordnas torsdag 1.3.2018. Kandidaterna i den andra omgången är biskopen i Esbo stift, teologie doktor Tapio Luoma och biskopen i Borgå stift, docent Björn Vikström.

Valmötena i de övriga åtta stiften och i Åbo ärkestifts fem prosterier inleds klockan 13. I takt med att prosteriera och stiften blir klara med sin rösträkning meddelas deras röster via Åbo ärkestifts twitterkontoÖppna länk i ny flik och FacebooksidaÖppna länk i ny flik och via kyrkans finska twitterkonto på hashtaggen #arkkipiispanvaali. Via kyrkans svenska twitterkonto retweetar vi valresultaten från de olika stiften och ärkestiftets prosterier på hashtaggen #ärkebiskopsvalet.

Kyrkans kommunikation och Kyrklig tidningstjänst informerar via pressmeddelande om de preliminära valresultaten ca klockan 16.

Den som vinner valet och blir ny ärkebiskop är anträffbar för medierna i Åbo ärkestifts domkapitels lokaler den 1 mars klockan 18 (Tavastgatan 13, Åbo).

Valresultatet fastställs av Åbo domkapitlet fredag 2.3 vid en session som börjar klockan 13. Om marginalerna i valresultatet är små och kräver kontrollräkning flyttar fastställandet av valresultatet och träffen med den nyvalda ärkebiskop till fredag eftermiddag.

Röstberättigade i ärkebiskopsvalet är ärkestiftets präster och lektorer, och lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna. Antalet lekmannaelektorer är detsamma som antalet röstberättigade präster och lektorer. Utöver dessa har också alla kyrkomötesombud och medlemmar i stiftsfullmäktigen, domkapitlen och kyrkostyrelsen rösträtt. Sammanlagt finns det 1 530 röstberättigade.

Den nya ärkebiskopen tillträder i början av juni 2018.

Mera information om ärkebiskopsvalet:
Åbo ärkestifts webbsidorÖppna länk i ny flik
lagfarna assessorn i Åbo ärkestift Matti Mäkinen, tfn 0400 774 311

Kommunikationen om ärkebiskopsvalet:
Kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura, Kyrkans kommunikation, tfn 040 688 1421
sakkunnig inom kommunikation Åsa Holmvik, Kyrklig tidningstjänst, tfn 040 581 1815
sakkunnig inom kommunikation Tuija Helenelund, Kyrkans kommunikation, tfn 050 529 8503
Stiftspastor Pauliina Järvinen, Åbo ärkestift, tfn 0400 126 515