Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Luoma och Vikström vidare till andra omgången i ärkebiskopsvalet

Publicerad 08.02.2018

Enligt den preliminära rösträkningen blir det biskoparna Tapio Luoma och Björn Vikström som möts i ärkebiskopsvalets andra omgång. I torsdagens val fick Luoma 38 procent och Vikström 26 procent av kandidaternas hopräknade röstetal.

I den första valomgången fick kandidaterna följande preliminära röstetal:
Tapio Luoma 259 (38 procent)
Björn Vikström 179 (26 procent)
Heli Inkinen 97 (14 procent)
Ville Auvinen 89,333 (13 procent)
Illka Kantola 58,333 (8,5 procent)

Valresultatet fastställs av Åbo domkapitel på fredag den 9 februari vid en session som börjar klockan 13. Ett pressmeddelande om det fastställda valresultatet kommer under fredag eftermiddag och delas i sociala medier.

Valdeltagandet i ärkebiskopsvalet uppgick till 92 procent. Sammanlagt 1 530 personer har rösträtt.

Röstberättigade är ärkestiftets präster och lektorer, och lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna. Antalet lekmannaelektorer är detsamma som antalet röstberättigade präster och lektorer. Utöver dessa har också alla kyrkomötesombud och medlemmar i stiftsfullmäktigen, domkapitlen och kyrkostyrelsen rösträtt.

Kyrkan har nyligen ändrat valbestämmelserna  så att rösterna från Åbo ärkestift viktas så att man delar ärkestiftets röster med tre. Genom en viktning av ärkestiftets röster har man strävat efter att stärka de övriga stiftens och helhetskyrkans inverkan på valet. Ändringen i valsystemet har gjorts eftersom ärkebiskopens uppgifter på riksnivå har ökat i både omfattning och betydelse.

Valets andra omgång den 1 mars

Valets andra omgång hålls den 1 mars mellan de två kandidater som fått de högsta röstetalen.

Inför den andra valomgången hålls en valpanel med biskoparna Tapio Luoma och Björn Vikström den 16 februari klockan 16 i Åbo domkyrka. Panelen ordnas i samarbete med Yle Turku och leds av ansvarig producent Antti Korhonen.

Den nya ärkebiskopen börjar i sitt nya uppdrag den 1.6.2018. Ärkebiskopsinstallationen sker i Åbo domkyrka 3.6.2018.

Mera information om ärkebiskopsvalet:
Åbo ärkestifts webbsidor
lagfarna assessorn i Åbo ärkestift Matti Mäkinen, tfn 0400 774 311, matti.makinen@evl.fi

Läs mera om kandidaterna i andra omgången i ärkebiskopsvalet: Tapio Luoma och Björn Vikström

Kommunikationen om ärkebiskopsvalet:
Kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura, Kyrkans kommunikation, tfn 040 688 1421
sakkunnig inom kommunikation Åsa Holmvik, Kyrklig tidningstjänst, tfn 040 581 1815
sakkunnig inom kommunikation Tia Vähäsarja, Kyrkans kommunikation, tfn 040 688 1532
Stiftspastor Pauliina Järvinen, Åbo ärkestift, tfn 0400 126 515