Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Rapport till biskopsmötet: Kyrkan ska allt mera finnas bland människorna och styra resurser till mediesynlighet

Publicerad 07.02.2018

Kyrkan borde allt mera styra resurser till att utveckla en modig teologi, samarbete med olika gemenskaper och professionell kommunikation och mediekunskap, konstateras i en rapport som har getts till biskopsmötet.

Kyrkostyrelsens sakkunnigrapport om kyrkligt anställdas kunskap i missiologi, Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä, granskar Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands missionsuppdrag i dagens finländska samhälle. Biskopsmötet behandlade rapporten på sitt möte 5-7.2.2018.

I rapporten konstateras att förändringen i samhället har lett till att kyrkan med sin omfattande verksamhet inte längre når de breda lagren finländare. Därför lönar det sig inte för kyrkan att bygga sin verksamhet enbart på evenemang i församlingens lokaler utan satsa på en ny form av mediesynlighet och ett arbete som riktar in sig på gemenskaper, som till exempel utbildningsanstalter, arbetsplatser och köpcenter. Kyrkan måste allt mera orientera sig mot de ställen där människor redan för en diskussion kring världsåskådning, alltså mot olika – också digitala – forum.

I rapporten påminner man om att den kunskap som krävs för att uppfylla kyrkans uppdrag ser mycket annorlunda ut i ett mångreligiöst samhälle än vad kyrkan tidigare har vant sig vid. Kyrkan borde i nyorienteringen av sitt arbete trygga kunskapen i kontextuell teologi, dvs. ett teologiskt kunnande som formas i interaktion med omgivningen, så att kyrkans budskap når människorna och kyrkan lever på sin plats och i tiden. Enligt rapporten måste kyrkan också aktivt föreslå nya infallsvinklar på teologin och verksamheten genom global interaktion och stärka kunnandet i religionsdialog och ekumenik.

I rapporten konstateras att missiologin brett granskar hur kyrkan förhåller sig till sin omgivning och på så sätt främjar Guds rikes värden.

Bakgrunden till rapporten är kyrkomötets ombudsinitiativ 2/2016 Missionskunskap som förutsättning för utexaminering till tjänst i kyrkan. Resultatet av det arbete som påbörjades med anledning av initiativet komprimeras i rapporten och där föreslås flera åtgärder för att stärka kyrkans missiologi och rikta in arbetet på dagens verklighet. Målet är att föra en bredare diskussion om detta i kyrkan.

Rapporten finns som bilaga nedan.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189

Bilagor till nyheten