Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans kulturpris till professor emerita Kaisa Häkkinen

Publicerad 30.01.2018

Kyrkans kulturpris 2017 har beviljats språkvetaren, professor emerita Kaisa Häkkinen. Ärkebiskop Kari Mäkinen överräckte priset 30.1.2018 i Helsingfors.

I prismotiveringen sägs att Kaisa Häkkinen har gjort en betydande karriär som forskare i det finska språkets historia och etymologi, ett viktigt forskningsområde har varit Mikael Agricolas språk. Det har lett till att hon vid sidan av Agricola också forskat i annan finskspråkig liturgi från den tidiga reformationen, som till exempel Wesths codex, den äldsta källan med finskspråkig liturgi. Hon har också populariserat sitt forskningsområde, senast tillsammans med Tytti Issakainen, Maisa Tomperi och Pekka Rahkonen i barnboken ”A sanoi Agricola” (Kirjapaja 2017).

Kaisa Häkkinen har också gjort en viktig insats i många olika projekt under reformationsåret. Under 2011-2014 var hon språkexpert i den finska arbetsgruppen för psalmbokens tilläggshäfte och breddade då de finska psalmernas språkliga uttryck.

Kyrkans kulturpris har delats ut sedan 1992. Priset delas ut årligen för en kulturgärning eller konstnärlig verksamhet betydande för det kristna budskapet. Prissumman är 6 000 euro.

Tidigare år har priset getts till bland andra gospelmusikern Jaakko Löytty, författaren Ulla-Lena Lundberg för romanen Is och till evenemanget De vackraste julsångerna.

En arbetsgrupp utser kulturpristagaren. Arbetsgruppen består av programplanerare Antti Alanen, professor emerita Liisi Huhtala, verksamhetscentralchef Anna-Mari Kaskinen, författare Antti Nylén, och redaktör Pekka Heikkilä.

Journalister är välkomna till prisutdelningen tisdag 30.1 klockan 16 i Kyrkans hus, Södra kajen 8, Helsingfors.

Mera information:
Pekka Rehumäki, chef för Kyrkostyrelsens enhet för gudstjänst och samhälle, tfn 040 142 6673