Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Gemensamt Ansvar 2018: Alla har rätt till tillräckligt med mat

Publicerad 30.01.2018

Dagligt bröd är en grundförutsättning för ett människovärdigt liv. För miljontals människor är den bistra verkligheten ändå att det inte finns tillräckligt med mat. Insamlingen Gemensamt Ansvar 2018 bekämpar hunger och fattigdom i Finland och i världens katastrofområden. Insamlingen öppnas på söndag.

I Finland har 470 000 människor så låga inkomster att de inte räcker till för en skälig minimikonsumtion. Också minsta lilla överraskande eller avvikande händelse i vardagen kan få livet att spåra ur och kan tvinga människorna till beslut som känns omöjliga, ska man till exempel betala räkningar, ta hand om sin hälsa eller köpa mat.

I Afrika och Mellanöstern lever över 20 miljoner människor på svältgränsen. Det kan vara omöjligt att få tag på mat på grund av krig eller ständiga oroligheter. De förändrade klimatförhållandena försvårar också matproduktionen. I Sydsudan till exempel har fyra miljoner människor flytt från inbördeskrig sedan sommaren 2016, en del inom landet och en del till grannländer. Det handlar om Afrikas största flyktingkris sedan folkmordet i Rwanda. Kriget har lett till en akut matkris som inte visar några tecken på att mattas av. Familjerna har inte möjlighet att sköta sina odlingar, det är svårt att transportera produkter till försäljning och matpriserna har skjutit i höjden. Mer än en miljon sydsudaneser har flytt till Uganda där det är svårt att garantera humanitära minimibehov för de väldiga människomassorna. Matransonerna har redan halverats två gånger.

− I Finland har vi redan i decennier varit tvungna att bevittna långa brödköer. Den vanligaste orsaken till att man blir tvungen att ty sig till brödköer och utomstående mathjälp är att utkomstskyddet inte räcker till. Det är en nationell skam att de allra sämst lottade är beroende av välgörenhet för att klara sin vardag, säger Tapio Pajunen som är insamlingschef för Gemensamt Ansvar.

– Hunger är inte en oundviklighet som likt ödet drabbar vissa människor. Det handlar om ett problem som kan lösas. Det finns tillräckligt med mat i världen och den kan fördelas till alla. Alla människor överallt i världen har rätt till ett gott liv och människovärde. Det dagliga brödet är en grundförutsättning för ett människovärdigt liv. Ingen klarar sig utan mat, påminner Seppo Häkkinen, biskop i S:t Michel och förman för insamlingen Gemensamt Ansvar 2018.

Nödhjälp åt hungriga

I Finland används medel från insamlingen för att i samarbete med Kyrkans diakonifond och lokala församlingar stödja människor som har det ekonomiskt svårt. Människor som hamnat i svårigheter till följd av sjukdom, långvarig arbetslöshet eller en oväntad livssituation kan beviljas stöd ur diakonifonden. Församlingarna kan med hjälp av de medel som samlats in via Gemensamt Ansvar ge akut hjälp åt mindre bemedlade människor, till exempel i form av mathjälp.

Utomlands används medel från Gemensamt Ansvar för att hjälpa människor som på grund av olika katastrofer och konflikter är de allra mest utsatta. De garanteras bland annat tillgång till tillräcklig näring och rent vatten, möjlighet till hälsovård, inkvartering, skolgång för barnen och utbildning som förbättrar familjernas utkomst. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

Mera information:
Tapio Pajunen, insamlingschef, Gemensamt Ansvar, tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi,
tfn 0400 870 041
Insamlingen Gemensamt Ansvar

Insamlingen Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för kärlek till nästan och en av de största årliga medborgarinsamlingarna som ordnas i Finland. Insamlingen hjälper nödställda oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse. Beskyddare för insamlingen är republikens president. Av intäkterna från insamlingen går 60 % via Kyrkans Utlandshjälp till katastrofhjälp, 20 % förmedlas via Kyrkans diakonifond i form av ekonomiska bidrag till människor i ekonomisk nöd i Finland och 20 % går till hjälparbete som församlingarna utför.

Gemensamt Ansvar på tv

Insamlingens öppningsgudstjänst hålls i Elimä kyrka och sänds i Yle TV1 söndagen den 4 februari klockan 10. Republikens president öppnar insamlingen i Yle TV1 4.2 klockan 12.

Gemensamt Ansvars tv-dokumentärer om finländare som gått igenom svåra livssituationer och fått mathjälp och om vardagen för flyktingarna i Sydsudan kan ses från och med den 4 februari på yhteisvastuu.fi.

Gemensamt Ansvar finns på sociala medier #gemensamtansvar #yhteisvastuu , #mattrender2018 #ruokatrendit2018.