Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskop Mäkinen: Inbördeskrigets minnen ska inte förringas eller glömmas bort

Publicerad 20.01.2018

Ärkebiskop Kari Mäkinen öppnade minnesåret för inbördeskriget i Berghälls kyrka den 20 januari. I år har det gått 100 år sedan inbördeskriget.

”Inbördeskriget bor i gemensamma minnen, och i enskilda familjers, släkters och orters minnen. När jag står här och på den evangelisk-lutherska kyrkans vägnar öppnar inbördeskrigets minnesår, känner jag den historiska tyngden på ett alldeles speciellt sätt, sade ärkebiskop Mäkinen.

Minnesåret kan synliggöra det förtigda

Enligt ärkebiskop Mäkinen kan minnesåret i bästa fall föra med sig att inbördeskriget och dess långa spår, där mycket förtigits, börjar uppfattas som ett gemensamt arv.

”Ur en sådan bakgrund växer vi fram, ett sådant arv bär vi på tillsammans. Inbördeskrigets minnen ska inte förringas eller glömmas bort. I ett samhällsklimat, där minnen och berättelser riskerar att skingras i enskilda gruppers egna minnen, frågar jag mig om kyrkans roll redan nu, hundra år efteråt, kunde vara att ge tid och utrymme för gemensamma minnen och berättelser. Inte bara för att berätta om inbördeskriget utan allt det som bärandet av detta hundraåriga arv fört med sig. Att det inte längre skulle vara fråga om parter utan människor. Att det skulle vara tillåtet att berätta. Nu, hundra år senare, kunde kyrkan kanske inneha den rollen och den kunde ges åt kyrkan”.

Enligt Mäkinen finns det flera orsaker till varför det är viktigt för kyrkan att bearbeta inbördeskrigets minnen. I ett hundraårs perspektiv är det lätt att se, att den roll och ställning kyrkans ledning och en stor del av prästerna tog, i det av inbördeskriget splittrade landet, har lämnat långa och svåra spår.

”Det som är svårare att identifiera, är vilka spår vi, kyrkans ledning och prästerskap, nu lämnar efter oss i samhället. Vi är inte dess bättre, mer vidsynta eller klarsynta än människorna för hundra år sedan. Men vi lever i ett starkare, mer jämlikt och ordnat samhälle”.

Ärkebiskop Mäkinen konstaterade att inbördeskriget har varit en grym och hård lärare. Lärdomen är enkel: Fred och försoning är viktigare än att vinna och få makt, och det finns ingen fred utan erfaren rättvisa.

”Här i kyrkan bör vi se på inbördeskriget och dess hundraåriga arv så rakt, uppriktigt och ärligt som möjligt. Så mångsidigt som möjligt. Samtidigt här, inför Gud, ser vi bara människor, bara människor som vi, och där är vi, med detta tunga arv, som har gjort oss till de människor vi är.”

Ärkebiskopens tal (på finska) i sin helhet finns som bilaga.

Bilagor till nyheten