Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans forskningscentral delar ut över 240 000 euro i forskningsstipendier 2018

Publicerad 24.11.2017

Kyrkans forskningscentrals stipendier ges till sammanlagt 21 forskare nästa år. De största stipendierna tillfaller Pietari Hannikainen, Katri Karhunen, Riikka Myllys och Minttu Väisänen som alla får stipendier på 20 880 euro. Den sammanlagda stipendiesumman 2018 är 247 300 euro.

Hannikainen forskar i nya gudstjänstgemenskaper inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Karhunen forskar i muslimska kvinnor och religiös klädsel på arbetsplatser inom hälso- och socialvård. Myllys forskning med rubriken Spirituality in the loops. Handicraft making as an everyday religion of woman. behandlar utövande av handarbete och kvinnors religiositet.

Väisänen granskar hur organisationer inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har påverkat det politiska systemet i flyktingfrågor och konfliktförebyggande arbete åren 1990-2015.

De svenskspråkiga stipendierna går till Eetu Kejonen (11 880 euro) för forskning kring hur homosexuella upplever att de bemöts i väckelserörelser och Henrica Lindholm (10 440 euro) som under rubriken Delaktighet för alla forskar kring diakonalt arbete.

Under åren 2018 -2021 beviljar Kyrkans forskningscentral stipendier inom områdena kyrkans tro och trons språk i dagens värld, kyrka och samhälle i förändring, möten mellan religioner och kulturer i kyrkan och samhället, kyrkans verksamhetsmässig och strukturella utveckling, och hur den kristna traditionen förmedlas.

Förteckning över beviljade forskningsstipendier

Mera information: Kyrkans forskningscentrals chef Hanna Salomäki, tfn 040 142 4896, hanna.salomaki@evl.fi