Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ville Auvinen ställer upp i ärkebiskopsvalet

Publicerad 20.11.2017

Tf missionschef, teologie doktor Ville Auvinen (f. 1966) är den femte kandidaten i valet av ärkebiskop. Valmansföreningen lämnade in valhandlingarna till domkapitlet i Åbo ärkestift 20.11.2017. För valmansföreningens stiftelseurkund krävs samtycke av kandidaten plus minst 30 personer som har rösträtt i valet.

Prosten, teologie doktor Heli Inkinen (f. 1957), biskopen i Borgå stift Björn Vikström (f. 1963), riksdagsledamot Ilkka Kantola  (f. 1957) och biskopen i Esbo stift Tapio Luoma (f. 1962) har också nominerats till kandidater i ärkebiskopsvalet.

Ville Auvinen vigdes till präst 1988. Han har varit församlingspräst åren 1988-94. Sedan 1994 har han varit anställda av Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEY) bland annat som generalsekreterare för förbundet för evangeliska studenter och som missionär i Zambia 2007-2010. Auvinen är generalsekreterare för Teologiska institutet i Finland sedan 2013 men nu tjänstledig och har en tidsbunden anställning som t.f. missionschef för SLEY 2017-2018. Auvinen blev teologi doktor 2003.

Kandidatnomineringen i ärkebiskopsvalet inleddes 25.9 och avslutas 27.11 klockan 15.

Valets första omgång hålls 8.2.2018

Ärkebiskopsvalets första valomgång hålls torsdagen den 8 februari 2018. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna hålls en andra valomgång torsdagen den 1 mars mellan de två kandidater som har fått flest röster.

Inför den första valomgången ordnas tre valpaneler: i Åbo, Björneborg och Helsingfors. Information om var och exakt tidpunkt meddelas senare på ärkestiftets webbplats.

Rösträtt i ärkebiskopsvalet har ärkestiftets präster och lektorer, och lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna. Antalet lekmannaelektorer är detsamma som antalet röstberättigade präster och lektorer, i detta val 603. Utöver dessa har också alla kyrkomötesombud och medlemmar i stiftsfullmäktigena, domkapitlen och kyrkostyrelsen rösträtt. Sammanlagt blir det 1 525 röstberättigade.

Kyrkan har nyligen ändrat valbestämmelserna som minskar inverkan av rösterna från Åbo ärkestift. Genom en viktning av ärkestiftets röster stärks de övriga stiftens och rikskyrkans inverkan på valet. Bakgrunden till ändringen är att ärkebiskopens uppgifter på riksnivå har ökat i både omfattning och betydelse.

Ärkebiskop Kari Mäkinen går i pension den 1 juni 2018. Mäkinen har varit ärkebiskop sedan 2010 och är den fjortonde ärkebiskopen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Mäkinen uppnår pensionsålder i vår.

Den nya ärkebiskopen tillträder i början av juni 2018.

Mera information om ärkebiskopsvalet finns på ärkestiftets webbplats (på finska). http://www.arkkihiippakunta.fi/etusivu/arkkipiispan-vaali-2018/

Mera information:
valmansföreningens ombud: Pauli Huhtinen tfn  044 356 4373

Mera information kring valet:
Åbo domkapitels lagfarna assessor Matti Mäkinen, tfn 0400 774 311, matti.makinen@evl.fi