Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Tapio Luoma kandidat i ärkebiskopsvalet

Publicerad 13.11.2017

Biskopen i Esbo stift, teologie doktor Tapio Luoma (f. 1962) är den fjärde kandidaten i valet av ärkebiskop. Valmansföreningen lämnade in valhandlingarna till domkapitlet i Åbo ärkestift på måndag 13.11.2017. För valmansföreningens stiftelseurkund krävs samtycke av kandidaten plus minst 30 personer som har rösträtt i valet.

Prosten, teologie doktor Heli Inkinen (f. 1957), biskopen i Borgå stift Björn Vikström (f. 1963) och riksdagsledamot Ilkka Kantola  (f. 1957) har också nominerats till kandidater i ärkebiskopsvalet.

Tapio Luoma vigdes till präst 1987. Han vigdes till biskop i Esbo stift i februari 2012. Åren 2002-2012 var han kyrkoherde i Seinäjoki församling. Luoma har varit prästassessor vid Lappo domkapitel 2001-2007 och kontraktsprost i prosteriet Etelä-Pohjanmaan rovastikunta 2010-2012. Han har också haft andra förtroendeuppdrag i kyrkan innan han valdes till biskop, bland annat som ombud i kyrkomötet. Luoma blev teologie doktor 1999. Han valdes till årets präst 2000.

Kandidatnomineringen i ärkebiskopsvalet inleddes 25.9 och avslutas 27.11 klockan 15.

Valets första omgång hålls 8.2.2018

Ärkebiskopsvalets första valomgång hålls torsdagen den 8 februari 2018. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna hålls en andra valomgång torsdagen den 1 mars mellan de två kandidater som har fått flest röster.

Inför den första valomgången ordnas tre valpaneler: i Åbo, Björneborg och Helsingfors. Information om var och exakt tidpunkt meddelas senare på ärkestiftets webbplats.

Rösträtt i ärkebiskopsvalet har ärkestiftets präster och lektorer, och lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna. Antalet lekmannaelektorer är detsamma som antalet röstberättigade präster och lektorer, i detta val 603. Utöver dessa har också alla kyrkomötesombud och medlemmar i stiftsfullmäktigena, domkapitlen och kyrkostyrelsen rösträtt. Sammanlagt blir det 1 525 röstberättigade.

Kyrkan har nyligen ändrat valbestämmelserna som minskar inverkan av rösterna från Åbo ärkestift. Genom en viktning av ärkestiftets röster stärks de övriga stiftens och rikskyrkans inverkan på valet. Bakgrunden till ändringen är att ärkebiskopens uppgifter på riksnivå har ökat i både omfattning och betydelse.

Ärkebiskop Kari Mäkinen går i pension den 1 juni 2018. Mäkinen har varit ärkebiskop sedan 2010 och är den fjortonde ärkebiskopen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Mäkinen uppnår pensionsålder i vår.

Den nya ärkebiskopen tillträder i början av juni 2018.

Mera information om ärkebiskopsvalet finns på ärkestiftets webbplats (på finska).

Mera information:
valmansföreningens ombud: Noora Tapiainen, tfn 0400 309789
tapioluoma.fi

Mera information kring valet:
Åbo domkapitels lagfarna assessor Matti Mäkinen, tfn 0400 774 311, matti.makinen@evl.fi