Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Folktingets förtjänstmedalj åt ecklesiastikrådet Pekka Huokuna

Publicerad 06.11.2017

Ecklesiastikrådet Pekka Huokuna har idag på Svenska dagen tilldelats Folktingets förtjänstmedalj.

I folktingets motivering till förtjänstmedaljen framgår att Huokuna ”målmedvetet värnat om och främjat det svenska språkets ställning vid Kyrkostyrelsen och inom kyrkan, genom att arbeta för lika behandling av de bägge nationalspråken”.

Som chef för Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning har Huokuna ”visat stor förståelse för den språkliga minoritetens behov av särlösningar för att kunna garantera ett livskraftigt kyrkligt arbete på svenska”.

I motiveringen framhålls att Huokuna ”bemödar sig om att använda svenska i tal och skrift i kontakter med svenskspråkiga. Han är också mån om det nordiska samarbetet och upprätthåller täta kontakter med de skandinaviska systerkyrkorna”.

Ecklesiastikrådet Pekka Huokuna (f. 1960) har sedan 2009 fungerat som chef för Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning. Före det var han kyrkoherde i S:t Michels landsförsamling och även kontraktsprost i S:t Michels domprosteri. Åren 2000-2004 var han ombud i kyrkomötet och 2008-2009 medlem i kyrkostyrelsens plenum. Han utsågs 2008 till Årets präst och har också skrivit flera andliga sånger varav några gjordes inför firandet av reformationens märkesår 2017.

Folktingets förtjänstmedalj ges varje år till personer som gjort en betydande personlig insats i arbetet för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland.