Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Heli Inkinen kandidat i ärkebiskopsvalet

Publicerad 25.09.2017

Prosten, teologie doktor Heli Inkinen (f. 1957) har ställts upp som kandidat i ärkebiskopsvalet. Valmansföreningen lämnade in valhandlingarna till domkapitlet i Åbo ärkestift på måndag 25.9.2017. För valmansföreningens stiftelseurkund krävs samtycke av kandidaten plus minst 30 personer som har rösträtt i valet.

Heli Inkinen vigdes till präst 1989. Hon arbetar just nu som universitetslärare i organisation och ledning vid institutionen för ekonomi vid Åbo Akademi. Hon har tidigare bland annat jobbat som stiftssekreterare för fostran i Åbo ärkestift och församlingslektor och präst i Åbo och S:t Karins församlingar.

Kandidatnomineringen i ärkebiskopsvalet inleddes idag 25.9 och avslutas 27.11 klockan 15.

Valets första omgång hålls 8.2.2018

Ärkebiskopsvalets första valomgång hålls torsdagen den 8 februari 2018. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna hålls en andra valomgång torsdagen den 1 mars mellan de två kandidater som har fått flest röster.

Inför den första valomgången ordnas tre valpaneler: i Åbo, Björneborg och Helsingfors. Information om var och exakt tidpunkt meddelas senare på ärkestiftets webbplats.

Rösträtt i ärkebiskopsvalet har ärkestiftets präster och lektorer, och lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna. Antalet lekmannaelektorer är detsamma som antalet röstberättigade präster och lektorer, i detta val 603. Utöver dessa har också alla kyrkomötesombud och medlemmar i stiftsfullmäktigena, domkapitlen och kyrkostyrelsen rösträtt. Sammanlagt blir det 1 525 röstberättigade.

Kyrkan har nyligen ändrat valbestämmelserna som minskar inverkan av rösterna från Åbo ärkestift. Genom en viktning av ärkestiftets röster stärks de övriga stiftens och rikskyrkans inverkan på valet. Bakgrunden till ändringen är att ärkebiskopens uppgifter på riksnivå har ökat i både omfattning och betydelse.

Ärkebiskop Kari Mäkinen går i pension den 1 juni 2018. Mäkinen har varit ärkebiskop sedan 2010 och är den fjortonde ärkebiskopen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Mäkinen uppnår pensionsålder nästa vår.

Den nya ärkebiskopen tillträder i början av juni 2018.

Mera information om ärkebiskopsvalet finns på ärkestiftets webbplats (på finska).

Mera information:
Heli Inkinens webbplats
ombud för valmansföreningen: Leena Kairavuo, tfn 040 341 7216

Mera information kring valet:
Åbo domkapitels lagfarna assessor Matti Mäkinen, tfn 0400 774 311, matti.makinen@evl.fi