Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen grundar jämlikhetspris

Publicerad 19.09.2017

Kyrkostyrelsens plenum beslöt vid sitt möte på tisdagen (19.9.2017) att grunda Kyrkans jämlikhetspris.

Grunder för beviljandet av priset är bland annat att man ökar jämställdheten mellan könen, stärker de etiska värderingarna i jämlikt bemötande av människor och människogrupper, och ett långsiktigt arbete eller nya innovationer inom jämlikhetsfrågor. Priset kan ges till en person, en församling eller en annan organisation eller grupp.

Kyrkostyrelsens plenum beviljar priset vart annat år. Pristagaren får ett diplom och en prissumma på 5 000 euro att användas för jämlikhet inom ett område som pristagaren väljer.

Mera information: ecklesiastikrådet Pekka Huokuna, tfn 050 5666 140, pekka.huokuna@evl.fi

Kyrkostyrelsen föreslår att församlingarnas grundavgift fortsättningsvis är 7,5 procent

Kyrkostyrelsens plenum godkände kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budgetförslag för 2018 och verksamhets- och ekonomiplaner 2018-2020 för att skickas vidare till behandling av kyrkomötet i november.

Kyrkans centralfonds får merparten av sina inkomster i form av församlingsavgifter från församlingarna. I kyrkans centralfonds budget föreslås att den avgift som uppbärs av församlingarna 2018-2020 förblir på samma nivå som nu, dvs. 7,5 procent. Med grundavgiften finansieras kyrkans gemensamma verksamhet.

Kyrkans centralfond får också 114 miljoner euro i statlig finansiering för kyrkans samhällsnyttiga tjänster. Statens finansiering var 114 miljoner också åren 2016-2017. I lagen om statlig finansiering stadgas att den statliga finansieringen ska höjas årligen enligt konsumentindexet men indexförhöjningen är tillsvidare frusen.

I framställningen ingår två ekonomiinitiativ. Initiativen rör stöd till kapellverksamhet i Åbo skärgård och utveckling av andlig vägledning och retreatverksamhet i Östra Finland.

Mera information: ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 5675 372, leena.rantanen@evl.fi

Kyrkostyrelsen godkände kollektmål för högmässorna

Kyrkostyrelsens plenum godkände kollektmål i högmässorna i stiften under 2018. De finska stiftens domkapitel fick rätten att själva bestämma två kollektmål för stiftsverksamhet. Kollektmålen för de finska stiften och Borgå stift ser lite olika ut.

Kollektmålen för Borgå stift har redan tidigare beviljats på basen av Borgå domkapitels beredning. I det svenska stiftet verkar andra organisationer än på finskt håll.

De största kollektmålen finns inom missionsarbetet och internationell diakoni. I enlighet med kyrkans strategi har man mer än förr beaktat mål som stöder spiritualitet och andligt liv.

Mera information om kollekterna finns i webbtjänsten Domus.

Mera information: kanslichef Jukka Keskitalo, Kyrkostyrelsen, kontakt via specialmedarbetare Anneli Vartiainen, tfn 050 326 9019, anneli.vartiainen@evl.fi

Församlingarna beviljades en halv miljon i understöd enligt prövning

Kyrkostyrelsens plenum beviljade sammanlagt 500 039 euro i understöd enligt prövning till församlingarna. Understöd enligt prövning är avsett för tillfällig hjälp.

I Borgå stift fick Ålands södra skärgårdsförsamling närmare 15 000 euro.

Mera information om understöden finns i webbtjänsten Domus.

Mera information: ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 5675 372, leena.rantanen@evl.fi

Nya församlingar i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet

Kyrkostyrelsen plenum beslöt att Lovisa svenska församling, Pernå församling, Liljendals församling och Lappträsk svenska församling dras in 31.12.2018. Den 1 januari 2019 inrättas en ny församling med namnet Agricola svenska församling som omfattar Lovisa stad och Lappträsk kommun.

Lovisa finska församling, Lappträsk finska församling och Strömfors församling dras in 31.12.2018. Den 1 januari 2019 inrättas en ny församling med namnet Agricola finska församling (Agricolan suomalainen seurakunta).

De nya församlingarna kommer att ingå i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet.

Kyrkostyrelsen beslöt också att Utsjoki församling och Enare församling bildar en ny kyrklig samfällighet;  Norra-Lapplands kyrkliga samfällighet (Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä) 1.1.2018. Det ligger ingen kommunsammanslagning bakom församlingsfusionen utan den grundar sig på förhandlingar mellan församlingarna och ekonomiska svårigheter i Utsjoki församling.

Mera information: ekonomiplaneringschef Pasi Perander, Kyrkostyrelsen, tfn 050 349 6902, pasi.perander@evl.fi

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2018 handlar om matsäkerhet

Insamlingsdelegationen för Gemensamt Ansvar gjorde vid sitt möte 23.1.2017 ett förslag om att temat för insamlingen Gemensamt Ansvar 2019 är matsäkerhet (Ruokaturva). Insamlingen kommer att genomföras i nära samarbete med  Kyrkostyrelsens spetsprojektet Gemensamt kök och Kyrkans Utlandshjälps humanitära arbete.

Kyrkostyrelsen stödde förslaget.

Mera information: chef Pekka Rehumäki, Kyrkostyrelsen, tfn 040 1426 673 , pekka.rehumaki@evl.fi