Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Europeisk själavårdskonferens i Finland om bemötande

Publicerad 21.08.2017

Det europeiska själavårdsnätverket ECPCC (European Council for Pastoral Care and Counselling) samlar ett hundratal själavårdare och forskare till Träskända den 23-28 augusti. Temat för konferensen Feeling felt hänvisar till gott bemötande.

– Temat uttrycker den viktiga upplevelsen av att bli bemött på ett bra sätt: någon ser mig, jag blir sedd och igenkänd på ett bra sätt. Någon bekräftar mina känslor och den andra människan ställer in sig på att förstå vad jag uttrycker. På konferensen granskar vi den här viktiga dimensionen inom själavård, berättar generalsekreteraren för ECPCC Virva Nyback.

Den spända världssituationen och förändringsutmaningar tas upp på konferensen

Konferensen öppnas 23.8 av biskop Irja Askola. Hennes inlägg handlar om Guds välkomnade inställning till alla människor.

På torsdag 24.8 är den belgiska professorn och psykiatern Dirk de Wachter huvudtalare. Enligt de Wachter lever vi i en övergångstid: impulsivitet, obalanserat känsloliv och en känsla av tomhet är inte bara individens erfarenhet utan tecken på en bredare samhällelig förändring. I sin presentation behandlar de Wachter Emmanuel Levinas filosofiska begrepp omsorg.

Antti Pentikäinen, chef för sekretariatet för fredsnätverket för religiösa och traditionella ledare, talar fredagen 25.8 om mänsklighet mitt i våld och terror. Den svenska författaren och biträdande chefen för Katarina församling i Stockholm Lisbeth Gustafsson talar för sin del på lördag 26.8 om hur kyrkan ser och möter människan.

ECPCC är ett europeiskt själavårdsnätverk som från 1970-talet samlats med fyra års intervaller på olika håll i Europa. Bakom nätverket står en stark huvudströmning av utbildning, arbetshandledning och praxis inom själavård som verkat i Europa sedan 1960-talet. Det amerikanska själavårdstänkandet och åren efter andra världskriget bidrog till att nätverket uppkom. Det europeiska nätverket hör till det internationella nätverket International Council for Pastoral Care and Counselling.

Konferensen hålls på Kyrkans utbildningscentral i Träskända. Konferensens program och temat för workshoparna finns på  webbsidan wp.ecpcc.info. Det går att följa konferensen via Twitter på hashtaggen #ECPCC.

Mer information:
generalsekreteraren för ECPCC Virva Nyback, virva.nyback@evl.fi, tfn 040 142 5217
utbildare Sirkku Tukiainen, Kyrkans utbildningscentral, sirkku.tukiainen@evl.fi, tfn 050 583 9786