Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Första radioandakten sändes för 85 år sedan från Gamla kyrkan i Helsingfors

Publicerad 31.03.2017

På söndag den 2 april är det 85 år sedan den första svenska radioandakten gick ut i etern.

– Det mesta har förändrats under 85 år, språket, tekniken, tonfallet, musiken. Men budskapet är detsamma, konstaterar ansvarige producenten Lucas Snellman och redaktören för andaktsprogrammen, Hedvig Långbacka.

Ända sedan Rundradions uppkomst har bolaget haft som uppgift att tillhandahålla andaktsprogram. Efter att radiogudstjänsten etablerades i programutbudet 1926 gjordes våren 1932 ett försök med att sända andakter.

‒ Andakterna som sändes under den tre månader långa försöksperioden var i praktiken minigudstjänster med präst, kantor och sjungande församling på plats. De svenska andakterna sändes från Gamla kyrkan i Helsingfors, berättar Lucas Snellman.

Från direktsänt till bandat, från lutherskt till ekumeniskt

Den första svenska andakten hölls av Max von Bonsdorff som då var biskop i Borgå stift. Den hade ett traditionellt upplägg med psalm, bön och tal.

På hösten började Rundradion sända regelbundna andakter från Gamla kyrkan i Helsingfors. I protokoll kan man läsa att det ansågs vara ”en för det andliga livet betydelsefull vinning”.

På den tiden var det bara lutherska präster som höll andakter. Med tiden har flera kristna kyrkor och samfund kommit med och idag samarbetar nio kristna kyrkor kring radioandakterna.

‒ Det är ett ekumeniskt samarbete. Varje år medverkar ca 150 personer från olika samfund i andakterna och av dem är ungefär lika många män som kvinnor, berättar Snellman.

Målsättningen har varit att andakterna ska spegla den andlighet som finns i Svenskfinland.

‒ Utbudet bildar en mosaik av karismatisk frikyrklighet, österbottnisk väckelse och åländsk högkyrklighet. Så här entydigt är det naturligtvis inte men för att nämna några exempel. Viktigt för alla är ett budskap som ska bära lyssnaren men också ett språk som ligger i tiden, säger Lucas Snellman.

Andakterna förändras i takt med språket och musiken

På 85 år har språket förändrats, liksom inställningen till hur språket används.

‒ Ända in på 1980-talet var radiospråket mycket neutralt och opersonligt, ofta också i andakterna – ett visst prästerligt tonfall var vanligt. Den här attityden förändrades mycket under 1980-talet, det kom krav på ledigare språk och mera personliga tonfall, berättar radioredaktör Hedvig Långbacka.

Hon säger att andaktstalarna fick friare händer, både vad gällde musik och språk – man eftersträvade ett ledigt talspråk där också dialektala drag fick förekomma. Också bibelns språk och musikvalet har förändrats, till glädje för en del och till förargelse då för andra.

‒ Länge var det direktsända psalmer, sedan psalminspelningar i mycket traditionella versioner. Parallellt med det kom ny kristen musik i olika genrer. Talarna gör ett stort arbete för att hitta musik som passar i Andrum utan att det blir en för bjärt kontrast till övrig musik på kanalen, säger Långbacka.

Viktigt att andakten sänds

Morgonens Andrum har idag sammanlagt 55 000 lyssnare och aftonandakten i genomsnitt 16 000 lyssnare.

‒ Den finlandssvenska barometern visade för något år sedan att få lyssnar regelbundet men man anser att det viktigt att andakterna sänds dagligen. Det här visar på stor generositet och förståelse för andras andliga behov, framhåller Lucas Snellman.

På söndag firas radioandakternas 85 år med en extra lång aftonandakt klockan 19.15.

De svenska radioandakterna produceras i samarbete mellan Svenska Yle och Kyrkans central för det svenska arbetet. Morgonandakten Andrum sänds vardagar klockan 6.54 och klockan 9.10. Aftonandakten sänds måndag till fredag och söndag klockan 19.15.

Mera information:
ledande sakkunnig inom kommunikation, Lucas Snellman, tfn 050 5668 230
redaktör Hedvig Långbacka, tfn 050 5618 599
https://svenska.yle.fi/tro

Bifogat finns ett fotografi med Hedvig Långbacka och Lucas Snellman. Fotograf: Julia Abebe.