Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans servicecentral inleder samarbetsförhandlingar

Publicerad 31.03.2017

Kyrkans servicecentral inleder samarbetsförhandlingar av produktionsekonomiska orsaker och på grund av omorganisering av verksamheten. Samarbetsförhandlingarna omfattar inte personal inom bokföring och löneräkning. Enligt uppskattning finns det behov av att minska personalen med högst 15 personer. Servicecentralen har ca 130 anställda och ungefär hälften av dem omfattas av samarbetsförhandlingarna.

Förhandlingarna inleds i början av april och pågår i åtminstone två veckor.

Kyrkans servicecentral erbjuder församlingarna, de kyrkliga samfälligheterna, stiften och kyrkans centralfond riksomfattande tjänster inom bokföring och löneräkning. Centralen har cirka 300 avtalskunder. Huvudkontoret finns i Uleåborg och en filial för svenskspråkig service finns i Borgå. Kyrkans servicecentral grundades 2012.

De sista församlingsekonomierna övergick till att bli kunder hos servicecentralen från början av år 2017 då den femåriga så kallade övergångsperioden avslutades. Stödfunktioner som funnits under övergångsperioden, som till exempel mottagning och utbildning av kunder, har avvecklats och personal har flyttats över till andra uppgifter.

I enlighet med styrningen i strategiarbetet fokuserar Kyrkans servicecentral på att producera de tjänster centralen nu erbjuder på ett effektivt sätt. Det innebär bland annat att man ska hålla sig inom budgetramarna och rätta till underskottet. Servicecentralens mål är att uppnå en kostnadsinbesparing på 800 000 euro per år.

– Utgående från de riktlinjer som direktionen för servicecentralen dragit upp koncentrerar vi oss på att göra nuvarande tjänster lönsamma genom att effektivera funktionerna, konstaterar chefen för Kyrkans servicecentral Sami Savilaakso.

Kyrkans servicecentral är en specialenhet på kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsens kanslichef Jukka Keskitalo konstaterar att det är förståeligt att det tillvägagångssätt som man nu informerat om väcker oro bland Kyrkans servicecentrals personal. Keskitalo menar att det mål som kyrkomötet ställt upp för servicecentralen och kundernas, dvs. församlingarnas, trängda ekonomiska situation förutsätter att servicecentralens verksamhet effektiveras och ekonomin balanseras.

Man informerar om resultatet av samarbetsförhandlingarna i ett särskilt pressmeddelande då förhandlingarna avslutats.