Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Jaana Hallamaa kandidat i biskopsvalet i Helsingfors

Publicerad 24.03.2017

Professorn i socialetik vid Helsingfors universitet, TD Jaana Hallamaa (f. 1958) är den andra som nomineras som kandidat i biskopsvalet i Helsingfors stift. Valmansföreningen lämnade in sina handlingar till domkapitlet i Helsingfors på fredag 24.3.2017.

Jaana Hallamaa vigdes till präst 1993. Hon har under sin karriär haft flera universitetsuppdrag. Hallamaa har varit professor i socialetik vid teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet sedan 2002. Hallamaa är också kyrkomötesombud.

Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Helsingfors inleddes 15.3 och pågår till 15.5.2017 klockan 16. En valmansförening som består av 30 personer som har rösträtt i biskopsvalet kan ställa upp en kandidat.

Valet förrättas 16.8

I biskopsvalet i Helsingfors stift är närmare 1 800 personer röstberättigade. Hälften av de röstberättigade är stiftets präster och lektorer, den andra hälften utgörs av lekmannaelektorer. Lekmannaelektorer är stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar, stiftets lekmannaombud i kyrkomötet, domkapitlets lagfarna assessor och lekmannamedlemmen i domkapitlet. Församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd har valt de återstående lekmannaelektorerna i relation till församlingarnas medlemsantal.

Den första omgången i biskopsvalet hålls i prosterierna onsdag 16.8. Om ingen av kandidaterna får mera än hälften av de avgivna rösterna ordnas en andra omgång mellan de två kandidater som samlat flest röster fredag 1.9.

Den nya biskopen tillträder 1.11.2017. Biskopsvigningen sker i Helsingfors domkyrka 12.11.
Helsingfors nuvarande biskop Irja Askola går i pension i slutet av oktober.

Tidigare har kyrkoherden i den finska församlingen i Berghäll i Helsingfors Teemu Laajasalo ställts upp som kandidat.

Mera information:
Ombudet för Jaana Hallamaas valmansförening Elina Hellqvist, tfn 040 688 1478, elina.hellqvist@evl.fi
Jaana Hallamaas webbsida
Facebooksida för Hallamaas kandidatur
Helsingfors domkapitelts webbplats