Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Närmare tusen samlas i Uleåborg kring gudstjänstutveckling

Publicerad 23.03.2017

De nationella gudstjänstdagarna med temat Jaetut eväät (ung. Delad matsäck) samlar i Uleåborg i slutet av veckan 950 personer med intresse för att utveckla gudstjänsten. Dagarna ordnas fredag och lördag 24-25.3. Dit kommer församlingsmedlemmar och anställda i församlingarna i alla åldrar från olika håll i Finland – barn, unga och vuxna.

Hittills är närmare hälften eller 440 av de anmälda församlingsmedlemmar. Andelen lekmän är rekordhög, bara var femte anmäld är präst. Förutom präster är också till exempel kantorer och kyrkvaktmästare anmälda.

Delaktighet och gemenskap är viktigt

Huvudföreläsare på gudstjänstdagarna är på fredagen romerskkatolska fader Andrea Ciucci och biskopen i Linköping Martin Modéus och på lördagen biskop emeritus Eero Huovinen och stiftsdekan emeritus Keijo Nissilä.

Fader Andrea Ciucci talar om betydelsen av gemenskap och hur man bygger den utifrån sin erfarenhet av att i 25 år arbetat främst som lärare för barn och unga. Numera arbetar han vid Påvliga livsakademi i Rom. Föreläsningen tolkas till finska.

Biskop Martin Modéus är i Sverige känd för gudstjänstutveckling. På gudstjänstdagarna talar han om gudstjänstens grundläggande värden, om livet tillsammans och med Gud.

Dagarna innehåller också programpunkter som är öppna för alla och gratis. På fredag kväll hålls en mässa i Uleåborgs domkyrka där biskopen i Luleå stift Hans Stiglund predikar. Efteråt ordnas ett allsångstillfälle.

Evenemanget ordnas av domkapitlet i Uleåborgs stift och det hålls i Uleåborgs Fridsförenings lokaler (Professorintie 7). Mera information om programmet finns på evenemangets webbsidor. Deltagaravgiften för dagarna är 100 euro.

Det går också att följa med gudstjänstdagarna Jaetut eväät i direktsändning på nätet. Sändningen finns kvar 30 dagar på webbadressen virtuaalikirkko.fi. Fredag 24.3 strömmas programmet klockan 9-14.30 och mässan och allsångstillfället i Uleåborgs domkyrka klockan 19-22. På lördag strömmas hela dagens program.

Mera information:
jaetutevaat.fi
Facebook och Twitter syns evenemanget på hashtaggarna #jaetutevaat #messussa
projektsekreterare Taru Pisto, taru.pisto@evl.fi, tfn 040 529 0808
arbetsgruppens ordförande Kari Tiirola, kari.tiirola@evl.fi, tfn 044 769 8233
sakkunnig Terhi Paananen, Kyrkostyrelsen, terhi.paananen@evl.fi, tfn 050 301 9268

Kontaktinformation för intervjuer:
Eero Huovinen: eero.huovinen@helsinki.fi
Andrea Ciucci: via Taru Pisto och Kari Tiirola
Martin Modéus: sekreterare bitte.kjellstrom@svenskakyrkan.se