Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans kommunikationspris till Olli Sirén på Miltton Creative

Publicerad 22.03.2017

Kyrkostyrelsen har beviljat Kyrkans kommunikationspris 2015-2016 till vd Olli Sirén (Miltton Creative, Helsingfors). Siréns förslag om att ringa i kyrkklockorna för bomboffren i Aleppo fick osedvanligt stor spridning i oktober 2016.

I motiveringen till priset konstateras att Siréns initiativ i den finska församlingen i Berghäll i Helsingfors hade stor betydelse för spridningen av kristna värden, så som medvetenhet om vår medmänniskas nöd och hjälpbehov, i såväl Finland som världen över.

– Jag vaknade och läste nyheterna om bombningarna. Frustrerad tog jag telefonen och började presentera och utveckla tanken om att uttrycka sorg och medlidande. Det var besynnerligt att se hur känslan började spridas i kyrkorna och förvandlades till tiotusentals klockringningar, berättar Sirén.

Klockringningen inleddes i Berghälls kyrka 12.10.2016. Församlingarna runt om i Finland hakade på utmaningen att ringa i klockorna för offren för bombningarna i Aleppo. Klockorna ringde till och med 24.10 som är såväl böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar som FN-dagen. Klockringningen spreds från Finland över fyra kontinenter och nådde sammanlagt över 800 kyrkor.

– Den uppmärksamhet som händelsen fick och den diskussion som följde motsvarar precis de principer som ställts upp för Kyrkans kommunikationspris och förstärker fortsättningsvis kyrkans och dess traditioners positiva roll i den offentliga diskussionen. Vid sidan om en bred nyhetsspridning hade sociala medier en viktig roll i förverkligandet av klockringningen för Aleppo, säger kommunikationsdirektor Tuomo Pesonen.

Ärkebiskop Kari Mäkinen överräcker kommunikationspriset den 7 september klockan 19 på Kyrkans kommunikationsdagars galatillfälle i utställningscentret WeeGee i Hagalund i Esbo.

Kyrkostyrelsen delar ut kommunikationspriset var annat år till personer som i sin kommunikation på ett förtjänstfullt sätt för fram det kristna budskapet, kristen kunskap eller livsvärden som är förenliga med den kristna tron. Prissumman är 7 500 euro.


Olli Sirén (fotograf: Pyry Lepistö)

Mera information:
kommunikationsdirektor Tuomo Pesonen, tfn 050 378 0041, tuomo.pesonen@evl.fi
http://evl.fi/alepponkellot/
I sociala medier syns klockringen under hashtaggarna #alepponkellot och #ringföraleppo
Kyrkans kommunikationspris (på finska)Öppna länk i ny flik
intervjuförfrågningar till Olli Sirén, tfn 040 764 4288, olli.siren@milttoncreative.fi