Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Religionsledare och människorättsaktörer i Finland: Ungerns asylpolitik är omänsklig och bör fördömas

Publicerad 09.03.2017

Religionsledare och människorättsaktörer i Finland är djupt oroade över det ungerska parlamentets beslut om asylsökande. I ett gemensamt ställningstagande säger de att besluten om att stänga in alla asylsökande i förvaringsläger och begränsa deras rätt till personlig frihet klart bryter mot mänskliga rättigheter och är etiskt fördömbara.

Man påtalar att beslutet rör också barn och andra personer i sårbar ställning och säger att automatiskt stänga in alla som söker internationellt skydd bryter mot såväl Ungerns internationella människorättsförpliktelser som EU-rätten.

Förutom religionsledarna i Finland har ställningstagandet 9.3.2017 också undertecknats av Amnesty International, Förbundet för mänskliga rättigheter, Finlands Flyktinghjälp, Flyktingrådgivningen i Finland och Helsingfors Diakonissanstalt.

Ställningstagandet i sin helhet:

”Haluamme ilmaista syvän huolemme Unkarin parlamentin päätöksestä sulkea kaikki turvapaikanhakijat säilöönottokeskuksiin ja rajoittaa heidän oikeuttaan henkilökohtaiseen vapauteen. Lakia perustellaan terrorismiuhalla. Käytännössä päätös johtaa kaikkien Unkariin saapuneiden turvapaikanhakijoiden automaattiseen vapaudenriistoon Serbian vastaisella rajalla sijaitsevilla konttileireillä.

Päätös koskee myös lapsia ja muita haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä. Automaattinen vapaudenriisto pelkästään sen vuoksi, että henkilö hakee kansainvälistä suojelua, on vastoin sekä Unkarin kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita että EU-oikeutta. Unkarin menettely uhkaa johtaa myös turvapaikanhakijoiden palautuksiin ilman pääsyä oikeudenmukaiseen turvapaikkamenettelyyn.

Kansainvälisen oikeuden mukaan säilöön ottaminen ei saa olla mielivaltaista ja automaattista, vaan henkilöllä on oltava oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin vapaudenmenetyksen yhteydessä. Turvapaikanhakijoiden säilöönottoa voidaan käyttää vain viimesijaisena keinona, mikäli se on ehdottoman tarpeellista. Lapsia ei tule ottaa säilöön pelkästään maahanmuuttoon liittyvistä syistä.

Näin selkeää ihmisoikeuksien loukkaamista ja hädässä olevien ihmisten kaltoinkohtelua maan raja-asemilla pidämme eettisesti tuomittavana.”

Suomen Uskontojohtajat

Puheenjohtaja Yaron Nadbornik
Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto

Arkkipiispa Kari Mäkinen
Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Arkkipiispa Leo
Suomen ortodoksinen kirkko

Piispa Teemu Sippo SCJ
Katolinen kirkko Suomessa

Johtaja Atik Ali
Suomen Islam-seurakunta, USKOT-foorumi ry, puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja Isra Lehtinen
Suomen Islamilainen Neuvosto ry

Pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Muut allekirjoittajat

Amnesty International, Suomen osasto ry
Toiminnanjohtaja Frank Johansson

Ihmisoikeusliitto
Pääsihteeri Kaari Mattila

Suomen Pakolaisapu
Toiminnanjohtaja Annu Lehtinen

Suomen Pakolaisneuvonta
Toiminnanjohtaja Pia Lindfors

 Helsingin Diakonissalaitos
Toimitusjohtaja Olli Holmström
 

Mera information: Mari Pöntinen, tfn 040 134 1977, mari.pontinen@ekumenia.fi

Texten har uppdaterats 9.3 kl.10. Ordet flyktingläger har rättats till förvaringsläger.