Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrklig vigselpraxis ändrar inte då äktenskapslagen ändrar

Publicerad 21.02.2017

I början av mars träder den äktenskapslagstiftning i kraft i Finland som gör det möjligt för par av samma kön att ingå äktenskap. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har inte gjort nya beslut om på vilka grunder kyrkan viger till äktenskap.

Det är alltså inte möjligt för par av samma kön att få kyrklig vigsel då den nya lagen träder ikraft. Däremot kan en präst eller en annan anställd i kyrkan be med och för dem som ingått äktenskap vid magistraten. På begäran kan man be för ett borgerligt äktenskap också i högmässan om det hör till den lokala traditionen.

Man kan förvänta sig att det finns variationer i tillvägagångssättet då det gäller deltagande i festen och bönen beroende på församling och präst. Det är församlingen som besluter om kyrkorummets användning och uthyrning av församlingens lokaliteter för feständamål.

I annan församlingsverksamhet jämställs äktenskap som par av samma kön ingått med andra vigslar som förrättats borgerligt.  Såväl par av samma som olika köns hindersprövning utförs i församlingarna på samma sätt då nya äktenskapslagen trätt i kraft.

Olika förväntningar på kyrkan i äktenskapsfrågan

En del präster i evangelisk-lutherska kyrkan har uppgett att de kommer att viga par av samma kön oberoende av kyrkans anvisningar. En sådan vigsel är giltig och de som vigs blir äkta makar. Om det eventuellt blir följder för den präst som förrättat en vigsel besluter domkapitlet i det stift där prästen arbetar.

Kyrkans medlemmar, präster och biskopar har olika uppfattningar om i vilken riktning kyrkan ska gå i äktenskapsfrågan. En del vill ändra på kyrkans äktenskapssyn, andra vill att den förblir som den är nu.

Det är ett allmänt antagande att en ändring av kyrkans äktenskapssyn i tar flera år eftersom bara beslutsprocessen i sig tar tid.

Det är kyrkans högsta beslutsfattande organ, kyrkomötet, som besluter om ändringar i kyrkans vigselpraxis. Framställningar till kyrkomötet kan göras av biskopsmötet, kyrkostyrelsen, stiftsfullmäktige och kyrkomötesombuden själva.

Initiativ som är tänkta att tas upp på kyrkomötet i maj 2017 ska lämnas in inom mars 2017. Frågor som äktenskapsfrågan kräver två behandlingar i kyrkomötet och måste stödjas av trefjärdedelar av kyrkomötesombuden för att godkännas.

Inom kyrkan görs som bäst en utredning om vigselrättens betydelse för kyrkan och vilka följder olika alternativ skulle ha för kyrkan. Som ett alternativ har man också övervägt att avstå från vigselrätten. Utredningen ska vara klar inom oktober 2017 och torde nå kyrkomötet i maj 2018.

Mera om kyrkans äktenskapssyn:
http://evl.fi/pressrum/aktuellt-just-nu/aktenskapslagen
http://evl.fi/pressrum/aktuellt-just-nu/aktenskapslagen/fragor-och-svar-om-aktenskapssynen

Mera information:
Tuomo Pesonen, kommunikationschef, Kyrkans informationscentral, tfn 050 378 0041, tuomo.pesonen@evl.fi