Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen förbättrar energieffektiviteten i sin fastighet på Södra kajen

Publicerad 16.02.2017

Kyrkostyrelsens fastighet på Södra kajen i Helsingfors kommer att genomgå en energisanering. Målet är att modernisera fastighetstekniken och märkbart sänka koldioxidutsläppen från energiförbrukningen. Projektet planeras och förverkligas av företaget LeaseGreen som specialiserat sig på energilösningar för stora fastigheter.

– Vi vill göra en ekonomiskt lönsam investering som effektivt skär ner utsläppen och förbättrar trivseln för de anställda, säger Kyrkans pensionsfonds fastighetschef Minna Jokinen.
– Vi förväntar oss att vi efter energiprojektet får en modern och lätthanterlig husteknisk helhet och väl upplysta verksamhetslokaler. Investeringen i en effektivare energiförbrukning har också en positiv inverkan på fastighetens värde.

Kyrkostyrelsens fastighet på Södra kajen 8 är byggd 1955 och omfattar en våningsyta på 8 747 kvadratmeter. Det gjordes en omfattande renovering av byggnaden 1991 och mindre saneringar har gjorts på 2000-talet. Byggnaden ägs av Kyrkans pensionsfond och Kyrkans centralfond. Kyrkostyrelsen flyttade till fastigheten 2014.

Snabb teknisk utveckling

I det projekt som nu genomförs moderniseras husets byggnadsautomationssystem, luftkonditioneringen byts ut till energieffektiva fläktar, ventilationskanalernas funktion förbättras och belysningen byts ut till LED-teknik. LeaseGreen uppskattar att moderniseringen ger sammanlagt 900 000 euro i livscykelinbesparingar. Minna Jokinen säger att man fattade beslutet om investering eftersom tekniken på området har utvecklats snabbt, speciellt inom återvinning av frånluftsvärme och LED-belysning.

– Att själv genomföra ett sådant här projekt skulle bli arbetsdrygt. LeaseGreen har uppnått verkliga inbesparingar och förbättringar i luftkonditioneringen vid saneringar, och företagets sätt att genomföra ett krävande nycklarna i handen-projekt tilltalade oss, säger Jokinen som också lyfter fram företagets effektiva projekthantering och resultatuppföljning.

Ansvarsfullhet minskar inte intäkterna

I kyrkans pensionsfonds fastighetsportfölj finns förutom flera fastighetsfonder också sex fastigheter som pensionsfonden äger delvis tillsammans med andra fastighetsinvesterare. Jokinen säger att målet för fondens fastighetsplaceringar är en stabil avkastning, jämnt kassaflöde och investeringar mot inflation. Betydelsen av ansvarsfulla placeringar växer allt mer.

– Målet i kyrkans pensionsfonds klimatförändringstrategi är att konsekvent minska koldioxidavtrycket i sina placeringar. Man följer mycket noga med koldioxidavtrycket i kyrkans pensionsfonds aktieplaceringar och allt mer också då det gäller fastigheter. Vi förväntar oss att energisaneringen märkbart minskar fastighetens koldioxidavtryck.

Kyrkans pensionsfonds nya klimatförändringsstrategi godkändes i december 2016. Marknadsvärdet på fondens alla placeringar var 1,4 miljarder euro i slutet av året och placeringarnas avkastning uppgick ifjol till 7,9 procent.

VD Tomi Mäkipelto på LeaseGreen säger att kyrkans pensionsfonds exempel visar att ansvarsfull placering inte behöver stå i konflikt med god avkastning. Han är glad över att företaget får hjälpa till med att nå allt bättre resultat i en fond som är föregångare inom ansvarsfull placering.

Mera information:
Fastighetschef Minna Jokinen, Kyrkans pensionsfond, tfn 050 302 2746
VD Tomi Mäkipelto, LeaseGreen Suomi Oy, tfn 050 370 4092

Kyrkans pensionsfond
www.leasegreen.fi