Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Gemensamt Ansvar 2017: Människan är ingen handelsvara

Publicerad 02.02.2017

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2017 motverkar människohandel. Insamlingen inleds på söndag den 5 februari.

I Finland används medlen från insamlingen för att hjälpa dem som blivit offer för människohandel. Internationellt stöder insamlingsmedlen unga i Jordanien som flytt kriget i Syrien med utbildning och utkomst i förebyggande syfte så att de inte faller offer för människohandel och andra former av utnyttjande.

– Insamlingen Gemensamt Ansvar som grundades 1949 har blivit finländarnas gemensamma välgörenhetsinsamling som lyfter fram den värsta nöden och hjälper dem som trots sin utsatta situation blir utan hjälp. I år uppmärksammar Gemensamt Ansvar oss på människohandeln och hjälper oss att känna igen offer för den, men också dem som flyr på grund av till exempel katastrofer och fattigdom och blir offer för andra former av utnyttjande.  De här människorna är i stort behov av vårt stöd, säger Gemensamt Ansvars insamlingschef Tapio Pajunen.

Människohandel och med den jämförbart utnyttjande anses vara en av de största utmaningarna idag då det gäller mänskliga rättigheter. Människohandel är svår att känna igen men den är närvarande överallt. I takt med en ökad rörlighet bland människor växer också risken för människohandel och det finns ett stort behov av hjälp.

– Termen människohandel träffar mitt i prick. Det handlar om att människor och deras nöd blir utnyttjade. Om att människor och mänsklighet förvandlats till en handelsvara. Till objekt, redskap, utan möjlighet att bestämma över sitt eget liv. Det är handel som gagnar bara den ena parten. I stället för likgiltighet och strävan efter egen vinning borde vi ta hand om varandra, säger biskop Björn Vikström som i år är förman för insamlingen.

Insamlingsmedlen används till att utveckla stödpersonsverksamhet och uppsökande arbete, stärka de anställdas förmåga att känna igen offer för människohandel, erbjuda krishjälp genom att ordna inkvartering, mat, hygien och kläder, och möjlighet till tolk och lägre tröskel för juridisk rådgivning.

I Jordanien ligger tyngdpunkten för insamlingsstödet på utbildning som stöder sysselsättning, möjligheter att utöva fritidsintressen och psykosocialt stöd till syriska flyktingar i åldern 12-30 år som bor i läger och lokala samhällen. Hjälpen når fram via Kyrkans Utlandshjälp.

I Finland används insamlingsmedlen för att i samarbete med Pro-tukipiste ry, Brottsofferjouren, Flyktingrådgivningen rf och Monika-Naiset liitto ry hjälpa människor som fallit offer för människohandel.

Gemensamt Ansvars öppning i tv på söndag

Insamlingen Gemensamt Ansvar inleds söndagen den 5 februari. Republikens president Sauli Niinistö öppnar insamlingen i TV1 klockan 12.00.

Insamlingens öppningsgudstjänst firas i Korsnäs kyrka söndagen 5.2 klockan 11 och sänds i Yle Vega klockan 13.03 och i Yle Fem klockan 15.55.

‒ Det blir sång av tre lokala körer, två inbjudna gäster från Jordanien berättar om vad de insamlade pengarna går till och så predikar biskop Björn Vikström i egenskap av insamlingens förman, berättar ledande sakkunnig Lucas Snellman som ansvarar för tv-regin.

Eftersom årets insamling stöder speciellt de syriska ungdomarnas utbildning deltar fältpersonal från Jordanien, utbildningscentrets koordinator Omayma Qattash, projektkoordinator Bashar al-Taher och Kyrkans Utlandshjälps koordinator Kaj-Mikael Wredlund i gudstjänsten för att berätta om arbetet.

Från och med söndag är också tv-dokumentärer om offer för människohandel och de unga syriska flyktingarnas vardagliga utmaningar tillgängliga på insamlingens webbplats.

Gemensamt Ansvar är en medborgarrörelse för kärlek till medmänniskan och en av de största årligt återkommande medborgarinsamlingarna som arrangeras i Finland. Insamlingen hjälper människor i nöd i Finland och i utvecklingsländerna oberoende av deras ursprung, tro eller politiska åskådning.

Mera information om insamlingen ger:
insamlingschef Tapio Pajunen, tfn 0400 870 041, tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi
gemensamtansvar.fi