Hyppää sisältöön

Eventuella begränsningar i rörelsefriheten och kyrkans verksamhet

Det lagförslag om begränsningar i rörelsefriheten som regeringen har berett har väckt diskussion. Diskussionen har också handlat om hur begränsninngarna påverkar religiösa samfunds verksamhet och religionsfriheten.

Ärkebiskop Tapio Luoma konstaterar att tryggandet av människors liv och hälsa ska ställas i första rummet.

– Under hela pandemin har Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland verkat och verkar ansvarsfullt i samarbete med myndigheterna.

Ärkebiskopen anser att begränsande av såväl religionsfriheten som andra grundläggande rättigheter är en allvarlig och absolut sista åtgärd. Man kan ta till den, men bara i undantagsförhållanden.

– Rätten till liv och hälsa kommer först och kan gå före andra rättigheter.

Begränsningarna ska enligt honom vara nödvändiga och stå i rätt proportion till det rådande läget.

Begravningar och själavård skulle ge rätt att röra sig

På torsdag 25.3 gav regeringen sitt förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter till riksdagen.

I förslaget listas också undantag från begränsningarna i situationer där det är nödvändigt att röra sig. Bland den här undantagen finns bland annat deltagande i en närståendes begravning och individuellt möte för själavård med en företrädare för ett religiöst samfund.

”Med individuellt avses i princip ett möte på tu man hand med till exempel en präst, diakon, familjerådgivare, imam, rabbin eller någon annan företrädare för ett religiöst samfund. Det kan vara fråga om till exempel en själavårdsdiskussion, nattvard, dop eller någon annan motsvarande förrättning eller andakt eller någon annan motsvarande sammankomst som kan ordnas antingen i det religiösa samfundets lokaler eller i någon annan lokal där det är möjligt att undvika nära kontakter” konstateras i regeringens lagförslag.

Stöd, hopp och någon som lyssnar

Ärkebiskopen påminner om att människor behöver hopp och någon som lyssnar under krisen. Möjligheten till själavårdssamtal på tu man hand med en anställd i det egna religiösa samfundet är viktigt. Också kyrkliga förrättningar har stor betydelse i människors liv erfar ärkebiskopen.

– De viktigaste stunderna i livet bär människorna. Jag tycker det är viktigt att man kan jordfästa sina döda och döpa sina barn, om än bara med de närmaste på plats.

– Också möjligheten att bli stilla ensam i kyrkan ger kraft åt många. Kontakten med Gud håller hoppet vid liv, påminner ärkebiskopen.

– Det måste också i fortsättningen vara möjligt att få själavård, diakonalt stöd, möjlighet till bön och förbön och att med gällande begränsningar döpa eller jordfästa, skriver biskop Bo-Göran Åstrand på sin Facebooksida.

Han betonar att allt detta hör till det vi behöver för att orka och för att kunna tro på morgondagen.

Om det införs begränsningar i rörelsefriheten lönar det sig att ta reda på hur det påverkar respektive församlings verksamhet via församlingens webbsidor.