Hyppää sisältöön

Kyrkans åtgärder och anvisningar om coronaviruset

Kyrkan och församlingarna är ett stöd för människorna och står vid människornas sida i den exceptionella situationen. I församlingarna överväger man nya verksamhetsmodeller inom olika sektorer. I många kyrkor har man utvidgat med samtalshjälp och församlingens anställda är anträffbara också via telefon och flera andra elektroniska kanaler.

Församlingarna uppdaterar sina webbsidor med aktuell information om tjänster och evenemang.

Biskoparna gav 19.5 preciserade anvisningar om hur församlingarna ordnar sin verksamhet under pandemin:

Kyrkliga förrättningar från 1.6

 • I alla kyrkliga förrättningar – såsom dop, vigsel och jordfästning – som ordnas i kyrkorummet kan från 1.6.2020 flera än 50 personer delta. Man ska fortsättningsvis följa myndigheternas anvisningar om säkerhetsavstånd. Det maximala antalet deltagare är 500 personer.
 • Om lokalen är lite så måste man begränsa antalet så att man kan iakta säkerhetsavstånd.
 • För att se till att tillfällena är trygga ger anvisningar om god hygien till dem som deltar.

Gudstjänster under pandemin

 • Från 1 juni kan man fira gudstjänst med församlingen närvarande i kyrkan.
 • Över 50 personer kan delta i gudstjänsten men man ska följa myndigheternas anvisningar oms säkerhetsavstånd. I små lokaler kan man bli tvungna att begränsa antalet för att iaktta säkerhetsavstånden. Det maximala antalet deltagare är 500 personer.
 • Från början av juni kan man också fira nattvard i gudstjänsten. Stiften ger utförligare anvisningar om bland annat nattvardsfirandet.
 • Biskoparna rekommenderar att man fortsättningsvis att sänder gudstjänster över nätet.

Församlingarnas läger- och dagverksamhet

 • Det är möjligt att inleda konfirmandläger och annan lägerverksamhet från 1.6.2020.
 • Biskoparna rekommenderar att lägerverksamhet med övernattningar inleds först efter midsommar så att man har tillräckligt med tid för att ordna de säkerhetsförberedelser
 • I all lägerverksamhet är det viktigt att fästa särskild uppmärksamhet vid att lokalerna är tillräckligt rymliga och god hygien.
 • Församlingarna uppmanas ordna dagverksamhet för barn, unga och familjer så att det deltar högst 50 personer per gång.

Läs nyheten om biskoparnas preciserade anvisning 19.5.2020.

Kyrkostyrelsen och församlingarna följer de anvisningar som statsrådet gav 4.5.2020 om hantering av coronakrisen och stegvis avveckling av restriktionerna.

Kyrkostyrelsen och församlingarna följer aktivt med situationen med coronaviruset. Församlingarna förbereder sig också på plötslig och långvarig frånvaro bland anställda på grund av eventuella misstankar om smitta och sjukdomsfall. På det sättet säkrar man att församlingens grundläggande verksamhet kan fortsätta.

Information om hur gå tillväga för att undvika smitta på Institutet för välfärd och hälsas webbplats

Vanliga frågor och svar om coronaviruset på Institutet för välfärd och hälsas webbplats

Som församlingsmedlem kan du:

Biskoparna i medierna

21.5 Svenska presstjänst: I juni öppnar kyrkorummen för större dop, vigslar och jordfästningar: "Det är en lättnad för oss alla" 

20.5 Människans bästa är vår gemensamma angelängenhet - Biskop Bo-Görans insändare i Hbl

8.4 Svensk presstjänst: Biskopen: De unga kommer att ta med sig detta - de kommer aldrig att glömma  

19.3 Svenska Yle: Biskop Bo-Göran Åstrand: “Nu ska vi visa vad det i praktiken betyder att ha ett varmt hjärta”

Biskoparnas medverkan i finska medier hittar ni på motsvarande finska sida