Hyppää sisältöön

Polun kehittäjät ja edistäjät

Tervetuloa Polku matkana kohti kastetta -työpajapäivään 2.10. klo 10.00-15.30 Kirkon talolle! Päivässä pohditaan, miten seurakunnissa luodaan yhteyttä niihin lapsiin ja nuoriin, jotka saavat itse päättää kasteestaan. Kuulemme alustuksia ja työskentelemme teeman äärellä. Päivään osallistuminen on maksutonta ja sisältää kahvitarjoilun. Lounastauko pidetään noin klo 12.15-13.15. Työpajapäivä on suunnattu kaikille teeman parissa työskenteleville ja siitä kiinnostuneille. Ilmoittautuminen 25.9.23 klo 16.00. mennessä.

Ilmoittaudu mukaan Polku matkana kohti kastetta -työpajapäivään

 

Polun koordinaatioryhmä

Ryhmä koordinoi Polun kehittämiseen, viestintään ja kouluttamiseen liittyvää verkostoyhteistyötä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Polun kehittämisohjelmaa ja koordinaatioryhmää johtaa kirkkohallituksen asiantuntija Katri Vappula ja siihen osallistuvat asiantuntijoita seurakunnista, hiippakunnista, kirkkohallituksen Jumalanpalvelus ja kasvatus -yksiköstä, STEP-koulutuksesta sekä Lasten ja nuorten keskuksesta.

Polun edistäjät verkosto

Polun koordinaatioryhmä ylläpitää ja fasilitoi Polku/Suomen ev.lut. -kirkko Teams -ryhmää sekä Polun edistäjien -verkostotapaamisia. Henkilöt, jotka edistävät Polkua omassa seurakunnassaan tai ovat kiinnostuneet Polun kehittämisestä voivat lähettää liittymispyynnön ryhmään Katri Vappulalle tai muille Polun koordinaatioryhmän jäsenille.

Polun kehittämisryhmät  

Johtamisen ja konsultoinnin työvälineet -ryhmä

Ryhmä kokosi ja työsti vuosina 2021-22 prosessikuvauksia ja työvälineitä Polun käyttämiseksi seurakunnassa. Työskentelyjä Polun rakentamiseksi -materiaali on julkaistu osa kerrallaan Polun nettisivuille. Ryhmään kuuluvat Tiina Hänninen, Sirpa Karjalainen, Mirca Mäensivu-Puukko, Satu Reinikainen, Timo Tulisalo ja Katri Vappula.

Ikäkausiryhmä Lailos (0-8 -vuotiaat)

Lailos -ryhmä työsti vuosina 2021-22 kolmen ensimmäisen ikäkauden sisältöjä yhdessä pilottiseurakuntien kanssa. Valmiina on sekä vauvavuoden Ihmeistä suurin että Seikkailu ikäkauden Kohti koulua ilmeet ja vinkkipaketit. Vuonna 2023 kehitetään  vinkkipakettia  Ilo -ikäkauteen. Ryhmän työskentelyjä johtavat Raija Ojell ja Satu Reinikainen ja siinä mukana työstävät Riikka Jäntti, Jasmin Nisunen, Laura Karvinen, Anne Koivula, Merja Tuomaala, Liisi Saarimaa, Mirva Sandén, Antti Toiva.

Ikäkausiryhmä Rohkeus ja Vapaus (9-15 -vuotiaat)

Vuosina 2021.22 kehittettiin Oot kymppi ilme ja kymppitoimintaa syventävä malli, johon on otettu vaikutteita Tanskan kirkon minikonfirmander -toiminnassa. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa kymmenen vuotiaiden rohkeutta olla minä itse, reilu kaveri ja kristitty. Teemasta kiinnostuneet voivat liittyä facebook -ryhmään Polku: Rohkeus-ikäryhmän (9-11 v) toiminnan kehittäminen. Ryhmän työskentelyjä johtaa Aino-Elina Kilpeläinen ja mukana työstävät Milla Korkalainen, Teemu Kuivalainen, Anna Kärri, Eeva Liesilinna, Katri Vappula ja Mikko Wirtanen.

Oot kymppi -ilme on julkaistu kirkon mediapankin graafisissa aineistoissa. Ohjaajan vinkkipaketti valmistuu vuoden 2022 aikana. Maistiaisia kehittämisprojektista katso myös kymppileirimateriaali.

Vuonna 2022-23 työstetään Vapaus ikäkautta. Siihen voi hakea mukaan pilottiseurakunnaksi.

Ikäkausiryhmä 15-21 -vuotiaat

Neljän seurakunnan kokemukset pilotoinnista on koottu Polku -luottamus ja yhteys vihkoksi. Sen ovat koonneet Jaakko Niiles (Espoon hiippakunta), Jari Pulkkinen (Lasten ja nuorten keskus), Milla Purosalo (Rovaniemen seurakunta), Virpi Salo (Vihdin seurakunta) Olli Viljakainen (Tampereen tuomiokirkkoseurakunta) ja Jonathan Westergård (Turun Mikaelinseurakunta)

Yhteys rippikoulun jälkeen

Kehittäjäryhmä pilotoi viestien lähettämistä rippikoululaisille n. vuoden verran rippikoulun jälkeen. Seurakunnat testasivat erilaisten viestintätapojen ja viestien toimivuutta ja lähettävät rippikoululaisille noin neljä viestiä vuoden aikana rippikoulun jälkeen. Keskeisenä ideana on jatkaa yhteydenpitoa nuoriin rippikoulun jälkeen. Manuaali yhteys rippikoulun jälkeen valmistuu vuoden 2022 aikana. Työskentelyä ohjaa Jari Pulkkinen ja mukana työskentelyssä mm. Elina Törrönen, Tiina Palmu, Johanna Elo, Jenni Surakka, Mano Laukkarinen, Aila Mäkinen, Ilmari Syrjälä, Iris Sotamaa, Henna Ahlfors, Katri Vappula, Claudia Treuthardt.

Tutustu yhteydenpito rippikoulun jälkeen -malliin

Viestintä ja brändäys -ryhmä

Ryhmä työstää Polkuun ja sen eri osa-alueisiin liittyviä viestintäaineistoja. Ryhmän työskentelyä johtaa Henna Ahlfors ja siinä mukana ovat Taneli Heikka/ Katri Korolainen, VIlppu Huomo, Mirca Mäensivu-Puukko, Rebecka Naatus, Satu Reinikainen, Liisa Toivanen ja Katri Vappula.

Vanhemmuuden tuen -ryhmä

Lapsi ei kulje koskaan yksin polkua. Vanhemmuuden tuen ryhmän tavoitteena on etsiä ja löytää kaikkiin Polun ikäkausiin keinoja tukea vanhemmuutta ja aikuista itseään.  Ryhmän tehtävänä on kerätä, kartoittaa ja innovoida uutta. Ryhmässä työstävät Hanna Rajalin, KaisaAitlahti , Liisa Välilä, Lotta Leppänen, Mari Kinnunen, Laura Furu ja Minna Tuominen.

Jumalanpalvelus ja kirkkovuosi Polulla

Ryhmä työstää osallistavia malleja jumalanpalvelukseen sekä lasten, nuorten ja aikuisten kirkkovuosiaineistoa, jossa eri pyhien teemoja avataan tilan, toiminnan ja symboolien kautta lähestyen. Katso lisää.

Työstämässä mukana ovat Kaisa Aitlahti, Eriikka Jankko, Meri Hannikainen, Henna Huppunen, Janne Konttinen, Jarkko Maukonen, Terhi Paananen, Johanna Pesonen, Teija Tuukkanen, Minna Rosenberg, Anita Ahtiainen ja Katri Vappula.

Silmälasiryhmä: Kestävä tulevaisuus

Ryhmä kehittää työvälineitä tarkastella Polkua kestävän tulevaisuuden ja ympäristökasvatuksen näkökulmista. Kehittämisryhmässä ovat mukana Vilppu Huomo, Milla Korkalainen, Suvielise Nurmi, Marika Närhi ja Jari Visto.

Silmälasiryhmä: Globaalikasvatus ja missio

Ryhmä on työstänyt työstää globaalikasvatuksen ja mission tulokulmia mukaan ikäkauden lähteisiin sekä työvälineitä ja materiaalia tarkastella koko polkua näiden silmälasien lävitse. Tutustu Polun globaaleihin silmälaseihin. Ryhmässä ovat mukana mm. Vesa Häkkinen, Pirjo Lehtonen-Inkinen, Ulla Oinonen ja Elina Siukonen

Silmälasiryhmä: Liikunta

Ryhmä työstää mallia liikkuvan seurakunna silmälaseista. 

Päivitetty