Hyppää sisältöön

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat oikeudenmukaisuuskysymyksiä

Kirkkomme on sitoutunut edistämään sukupuolten oikeudenmukaisuutta ja rakentamaan siten täyden osallisuuden kirkkoa.

Ajankohtaista: Uskonto, sukupuoli ja väkivalta -webinaari 19.5.2021 klo 15-16

 

Suomi on Euroopan kärkimaita naisiin kohdistuvan väkivallan määrässä. Ehkäisevään työhön tarvitaan laajapohjaista yhteistyötä. Millainen on uskonnon rooli naisiin kohdistuvassa väkivallassa ja sen ehkäisemistyössä? 

Kirkkohallitus, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Tasa-arvoasiain neuvottelukeskus TANE ja Suomen Lähetysseura järjestivät webinaarin aiheesta. Keskustelemassa arkkipiispa Tapio Luoma, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet ja sisäministeriön strategiapäällikkö Ari Evwaraye. Näkökulmia keskusteluun tuovat kriisikeskuksen Monikan johtaja Natalie Gerbert, YTT, sosiaalitieteiden dosentti ja pastori Johanna Hurtig sekä tohtori Musimbi Kanyoro

Tilaisuuden tekstitetty tallenne on nähtävillä sivun alussa. Kesto 1 tunti.

"Sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus ilmenee tasa-arvona, naisten ja miesten välisten valtasuhteiden tasapainona sekä syrjivien, etuoikeuksia ja sortoa ylläpitävien rakenteellisten, kulttuuristen sekä ihmisten välisten järjestelmien poistamisena." -LML sukupuolten oikeudenmukaisuus -linjaus

Viime vuosien aikana tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat nousseet yhdeksi keskeisimmistä teemoista kirkon piirissä. Tasa-arvolla viitataan naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon. Suomalainen lainsäädäntö pohjautuu ns. binääriseen sukupuolikäsitykseen, mutta sukupuolen moninaisuus on tunnistettu ja tunnustettu. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan ihmisten samanarvoisuutta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteistä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta.

Kirkko on olemukseltaan samanarvoisten yhteisö. Yhdenvertaisuus on myös kirkon ydinsanomaa; kirkko on kutsuttu toteuttamaan syrjimättömyyttä ja olemaan osallistava yhteisö.

 

 

 

Miten tasa-arvo toteutuu kirkossa? tilaisuus 10.11.2020

Kirkkohallituksessa vuoden 2020 käynnissä olleen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusprojektin päätöstilaisuus toteutettiin 10.11.2020. Seminaarissa panelisteina olivat arkkipiispa Tapio Luoma, Naisteologit ry pj. Laura Leverin, ylitarkastaja Minna Lundell-Kiuru tasa-arvovaltuutetun toimistosta sekä suunnittelija Nitin Sood Helsingin kaupungilta. Paneelia johti arkkipiispan erityisavustaja Petri Merenlahti. Alustajina seminaarissa olivat yliopistonlehtori, dosentti Minna Hietamäki ja Norjan kirkon ekumeenisten ja ulkoasiain neuvoston pääsihteeri Berit Hagen Agøy. Keskusteluvirikkeitä antavat professori Henrietta Grönlund ja kirkon erityisnuorisotyöntekijä, teol. yo. Mio Kivelä.

 

Katso tilaisuuden tekstitetty tallenne täältä. Kesto n. 1,5 h.

Berit Hagen Agøyn alustus suomennettuna täällä.

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Työskentelen kirkon yhteiskunnallisten ja sosiaalieettisten kysymysten parissa. Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kirkon yhteiskunnallisen roolin kysymykset ovat olennainen osa työtäni.

Päivitetty