Hyppää sisältöön

Ihmisarvoinen hoiva

Ihmisarvoinen hoiva

Kolme asiantuntijoiden nostoa kirkon hallitusohjelmatavoitteista:

  • Lapsiperheköyhyys
  • Ihmisarvoinen hoiva
  • Maahanmuutto

Kirkon hallitusohjelmatavoitteissa todetaan, että alueellinen kehitys on Suomessa johtanut tilanteeseen, jossa muualla kuin kasvavilla kaupunkiseudulla elävien ihmisten edellytykset päästä osallisiksi yhteiskunnallisista palveluista toteutuvat eri puolilla maata eri tavoin. Kirkko ehdottaa hallitusohjelmaan, että hallitus laatii aluekehittämisen strategian, joka mahdollistaa maan eri osien vahvuuksien hyödyntämisen. Samalla on syytä selvittää, millaisen infrastruktuurin ja peruspalveluiden tason voidaan katsoa toteuttavan kansalaisten yhdenvertaisuutta.

Kirkkohallituksen asiantuntijoiden mukaan alueellisen kehitykseen ja yhdenvertaisuuteen liittyvässä hallitusohjelmatavoitteessa pitää pohtia erityisesti ihmisarvoista hoivaa. Hyvinvointivaltion yksi mittari on tapa, jolla se kohtelee kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia: lapsia, vammaisia ja vanhuksia. Arvovalinnat näkyvät päätöksenteossa sekä hoivan ja hoidon käytännöissä.

Vanhusten ja vammaisten asumisyksikköihin ja hoitopaikkoihin tulisi asiantuntijoiden mielestä taata riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta. Etusijalla tulisi pitää ihmisarvoista kohtelua sekä sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammalain asettamien ehtojen ja ihmisoikeussopimusten täyttämistä. Yhtenä keinona asiantuntijat näkevät yhdenvertaisuusvaltuutetun työn vahvistamisen vanhusasiainvaltuutetun ja vammaisasianvaltuutetun tehtävillä.

Päivitetty