Hyppää sisältöön

Kirkon saavutettavuusohjelma julki

Vain kaikille avoin kirkko on uskottava Kristuksen kirkko. Osallisuuden tiellä voi olla fyysiseen ympäristöön, rakenteisiin, käytäntöihin, kommunikaatioon tai asenteisiin liittyviä esteitä. Niiden poistaminen vaatii suunnitelmallista ja jatkuvaa työtä.

saavu - Kirkon saavutettavuusohjelma

saavu - Kirkon saavutettavuusohjelmassa on saavutettavuuden teologiset perusteet sekä konkreettisia keinoja osallisuuden esteiden poistamiseksi.

Saavutettavuus nousee teologian ytimestä

Saavutettavuus kirkossa nousee sen teologian ytimestä. Kirkko on
olemukseltaan kaikki huomioon ottava.
Vuonna 2010 julkaistun Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO
2010–2015 mukaan kaikilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet elää
ja toimia yhteiskunnassa.

Saavutettavuudessa valtion lainsäädäntö koskee myös kirkkoa

Kirkko on osa yhteiskuntaa, valtion lainsäädäntö
ja sopimukset koskevat myös kirkkoa ja seurakuntia. Yhteiskunnan julkiset palvelut tulee suunnitella kaikille sopiviksi
ja ympäristö esteettömäksi. Tarvittaessa yhteiskunta järjestää
erityispalveluja, kuten asumis-, apuväline-, kuljetus- ja tulkkauspalvelua.
Tällä tavoin turvataan yhdenvertaisuuden toteutuminen
yhteiskunnassa.

Osallisuus on mahdollistettava kirkossa

Kirkossa ja seurakunnissa yhdenvertaisuus ja
osallisuus on mahdollistettava poistamalla niiden tiellä olevia
liikkumisen, kommunikoinnin, ymmärtämisen, viestinnän, toiminnan
tai asenteiden esteitä.

Liitteet

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Saavutettavuus, vammaisuus

Katri Suhonen on saavutettavuuden ja vammaisuuden asiantuntija, psykologian tohtori, opettaja, diakoni-sosionomi amk. 

Vastaan saavutettavuudesta kokonaiskirkollisella tasolla sitä koordinoiden. 

Päivitetty