Hyppää sisältöön

Monikulttuurisuus

Monikulttuurinen työ edistää eri kieli- ja kulttuuritaustaisten osallisuutta kirkossa ja suomalaisessa yhteiskunnassa.

Monikulttuurinen kirkko ja seurakunta

Monikulttuurisuus seurakunnassa mahdollistuu siten, että eri puolilta maailmaa alueelle muuttaneet ja kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset pääsevät osalliseksi seurakuntayhteydestä ja seurakunnan erilaisista toimintamuodoista. Monikulttuurinen seurakunta antaa tilaa eri tavalla ajatteleville ihmisille ja erilaisille kristillisen uskon ilmauksille.

Seurakunnan monikulttuurisuutta kehitetään maahanmuuttajien sekä kieli- ja kulttuurivähemmistöjen mukaanottamisella vapaaehtoistehtäviin. Myös työharjoittelun ja tukityöllistämisen avulla seurakunta voi tukea maahanmuuttajien ja muiden vähemmistöjen työelämään pääsyä. Niiden kautta avautuu hyvä mahdollisuus tutustua kristillisen seurakunnan elämään ja toimintaan.

Monikulttuurisuus ja moninaisuus haastaa opettelemaan yhdessä elämisentaitoa, toinen toisensa kunnioittamista, vastavuoroisuutta ja omastaan jakamista.

Monikulttuurisuus voimavarana

 • Mitä moninaisempi seurakunta on jäseniltään, sitä enemmän se muistuttaa Kristuksen kirkkoa maailmassa.
 • Mitä monikulttuurisempi seurakunta on, sitä enemmän sillä on resursseja käytössään.
 • Mitä avoimempi seurakunta on, sitä paremmin se voi olla osallisuuden yhteisö.

Monikulttuurisen työn erityispiirteitä

 • osallisuutta edistävä toimintatapa
 • yhdessä elämisentaito ja omastaan jakaminen
 • voimauttava työote
 • moniammatillinen yhteistyö
 • paikallinen verkostoyhteistyö
 • perhekeskeinen työote
 • ekumeenisuus

Poiminnot

null Kirteko-webinaarit 16.4., 23.4., 28.5. ja 24.9.

Kirteko-webinaarit 16.4., 23.4., 28.5. ja 24.9.

16.4.2021 - 24.9.2021
Kirteko-tapaamiset ovat kirkon työpaikkojen työantaja- ja työntekijäedustajien työelämäasioihin keskittyvä yhteisen vuoropuhelun foorumi.

Vuonna 2021 järjestetään 5 Kirteko-tapaamista

Tapaamisissa tarkastellaan esitysten ja alustusten avulla mahdollisimman vuorovaikutteisesti ja moniulotteisesti kirkon työn ja työelämän muutosta. 

kirkon työpaikkojen kestävän työelämän tiekarttaa hahmotellaan:

 • luomalla yhteistä tilannekuvaa
 • tunnistamalla voimavaratekijät ja sudenkuopat
 • arvioimalla koronan vaikutusta

Etänä - Kirteko-webinaarit ovat: 

 • pe 16.4.2021, klo 12-14, teemana kirkon työyhteisöjen tila
 • pe 23.4.2021, klo 12-14, teemana kirkon toiminta ja tehtävät
 • pe 28.5.2021, klo 12-14, teemana resurssit - talous, henkilöstö, kiinteistöt
 • pe 24.9.2021, klo 12-14, teemana digitalisaatio ja sen mahdollisuudet
   

Livenä - Kirteko-gaala

 • pe 29.10.2021 klo 12-16, Helsinki 

Lue lisää ja ilmoittaudu Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Takaisin

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Monikulttuurisuus, maahanmuuttajat, pakolaiset, romanit, ihmiskauppa