Hyppää sisältöön

Monikulttuurisuus

Monikulttuurinen työ edistää eri kieli- ja kulttuuritaustaisten osallisuutta kirkossa ja suomalaisessa yhteiskunnassa.

Monikulttuurinen kirkko ja seurakunta

Monikulttuurisuus seurakunnassa mahdollistuu siten, että eri puolilta maailmaa alueelle muuttaneet ja kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset pääsevät osalliseksi seurakuntayhteydestä ja seurakunnan erilaisista toimintamuodoista. Monikulttuurinen seurakunta antaa tilaa eri tavalla ajatteleville ihmisille ja erilaisille kristillisen uskon ilmauksille.

Seurakunnan monikulttuurisuutta kehitetään maahanmuuttajien sekä kieli- ja kulttuurivähemmistöjen mukaanottamisella vapaaehtoistehtäviin. Myös työharjoittelun ja tukityöllistämisen avulla seurakunta voi tukea maahanmuuttajien ja muiden vähemmistöjen työelämään pääsyä. Niiden kautta avautuu hyvä mahdollisuus tutustua kristillisen seurakunnan elämään ja toimintaan.

Monikulttuurisuus ja moninaisuus haastaa opettelemaan yhdessä elämisentaitoa, toinen toisensa kunnioittamista, vastavuoroisuutta ja omastaan jakamista.

Monikulttuurisuus voimavarana

  • Mitä moninaisempi seurakunta on jäseniltään, sitä enemmän se muistuttaa Kristuksen kirkkoa maailmassa.
  • Mitä monikulttuurisempi seurakunta on, sitä enemmän sillä on resursseja käytössään.
  • Mitä avoimempi seurakunta on, sitä paremmin se voi olla osallisuuden yhteisö.

Monikulttuurisen työn erityispiirteitä

  • osallisuutta edistävä toimintatapa
  • yhdessä elämisentaito ja omastaan jakaminen
  • voimauttava työote
  • moniammatillinen yhteistyö
  • paikallinen verkostoyhteistyö
  • perhekeskeinen työote
  • ekumeenisuus

Poiminnot

null Kirkon viestintäpäivä 2021

Kirkon viestintäpäivä 2021

2.9.2021 - 2.9.2021
Koronapandemian vuoksi vuoden 2021 viestintäpäivä on päätetty toteuttaa etänä.

Viestintäpäivä järjestetään tänä vuonna etätoteutuksena 2.9.2021.

Etäviestintäpäivän teemana on "Toivottavasti" - tarkoitus on saada eväitä, miten viestinnässä jaetaan toivoa ja miltä tulevaisuus näyttää. Mikä auttaa jaksamaan? Miten pitää esillä ilmastotoivoa? Mitä mahdollisuuksia kirkon strategia tuo toivon esille pitoon? Miten somevaikuttajat tuovat toivoa? 

Viestintäpäivien ohjelmasta ja ilmoittautumisesta kerrotaan tarkemmin myöhemmin.

Seinäjoella jo vuonna 2020 pidettäväksi suunnitellut Kirkon viestintäpäivät siirtyvät järjestettäviksi 8.-9.9.2022.

Takaisin

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Monikulttuurisuus, maahanmuuttajat, pakolaiset, romanit, ihmiskauppa