Hyppää sisältöön

Säädökset

Kulttuuriperinnöstä huolehtiminen on lakisääteinen viranomaistehtävä.

  • Kirkkojen ja niiden sisustuksen ja irtaimiston suojelu on määritelty kirkkolain 14 luvussa ja kirkkojärjestyksen 23 luvun 6 §:ssä.
  • Kirkkolain 17 luku käsittelee hautaustoimea. Hautaustoimilaki velvoittaa evankelis-luterilaisia seurakuntia ja seurakuntayhtymiä ylläpitämään yleisiä hautausmaita.
  • Rakennuksia ja kulttuuriympäristöjä koskevia määräyksiä on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa.
  • Muita kulttuuriperintöä koskevia säädöksiä on muinaismuistolaissa (laissa Museovirastosta). 
  • Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta pyrkii turvaamaan kulttuuriperinnön säilymisen Suomessa.
Päivitetty