Hyppää sisältöön

Vuxna och familj

På de här sidorna hittar du information om hur man stärker vuxenlivet och olika former av familjer. Hur kan man stöda allas andliga liv, tillväxt som människor, omsorg om varandra och respekt gentemot varandra.

Vuxna i kyrkan

Kyrkan vill vara en del av vuxenlivet i dess många olika former, i glädje såväl som i de mer utmanande stunderna.  Vuxna i kyrkan är en heterogen grupp. Ålder, livssituation och boendeform är några faktorer. Våra behov varierar och vi har alla vår egen personliga livsberättelse.

Vuxna i församlingen

Utvecklingsdokumentet Vuxna i församlingen kan användas som samtalsunderlag när vi jobbar med frågan om vuxna i kyrkan.

Trygg församling

Alla skall kunna vara med och vara och har rätt att känna sig trygg och accepterad i församlingen sådan hen är. Säkerhetsdokumentet Trygg  församling hjälper oss att skapa fysisk, andlig och psykisk trygghet för alla.

Vuxna kan vara del av församlingen på olika sätt. Gudstjänster, sång- och musik, uppgifter som förtroendevald eller i olika volontäruppgifter i församlingen är sådant där vi tillsammans formar församlingen. Vuxna som ger av eget kunnande, egen livs- och yrkeserfarenhet, egna intressen. Livsomständigheterna är olika, men behovet och längtan att bli sedd och hörd, att få vara delaktig är den samma även om den tar sig olika uttryck. Kyrkan vill vara med sina vuxna medlemmar på de olika arenor där de möts.

Bilagor

Evenemang

Axplock