Hyppää sisältöön

Kyrkoåret och gudstjänsten på Stigen

I utvecklingsprojektet (2022-2023) arbetar man med material kring gudstjänsten och kyrkoåret för barn, unga och vuxna. Målet är att få ihop ett material som stärker olika ålders människors upplevelse av att

”Gudstjänsten är mitt utrymme och min grupp där

  • jag får vara mig själv
  • jag upplever att jag är älskad
  • jag får var på ett sätt som passar mig och växa som kristen.”

I materialet öppnar man upp och närmar sig de olika veckornas teman genom utrymmen, verksamheten och symboler.

Den som har idéer till materialet och är intresserad av att komma med och skriva och sammanställa på ett skrivarläger 20-21.3.2023 kan vara i kontakt med Kaisa Aitlahti kaisa.aitlahti@step.fi eller Katri Vappula katri.vappula@evl.fi. Arbetet görs på finska.

Arbetet är en del av projekthelheten En kyrka för millennialerna (2022-2023) där utveckling av Stigen ingår.

Kyrkoåret med barn, unga och familjer - Synpunkter på förberedelse och firande av mässa

Utrymmet och stämningen

Vad ser jag när jag öppnar dörren?
Vad inbjuder utrymmet mig till?
Hur bemöter man mig?
Kan jag stiga in i en berättelse?

Verksamhet

Vad händer i utrymmet?
Hur kan jag själv vara verksam?
Vad intresserar och lockar mig?

Ord och symboler

Vilken symbol sammanfattar det viktigaste?
Hur ser den ut, låter och doftar?
Hurudana frågor och ord hjälper att komma med och skapa gemenskap?
Vilken text utforskar vi?

Hem

Vad av det vi upplevt tillsammans följer med mig hem?
Hur kan jag fortsätta?
Vad påminner mig om det här senare?

Redigerad