Hyppää sisältöön

Riktlinjer för religionsmöten

Ambitionen med dokumentet Riktlinjer för religionsmöten är att uppmuntra och inspirera såväl församlingar som enskilda medlemmar i kyrkan till religionsmöten: att bekanta sig med människor som tror på ett annat sätt i en anda av kristen nästankärlek och gästfrihet.

Det blir allt synligare att Finland är ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. Övriga religioner och åskådningar är närvarande i såväl gatubild och offentligt liv som i massmedierna, i synnerhet i de större städerna. Men religiösa minoriteter har varit en del av det finländska samhället framför allt från slutet av 1800-talet framåt. Går man ännu längre tillbaka har den finländska kulturen påverkats av ortodoxa kyrkan, under tiden före reformationen av katolicism och av fornfinsk religiositet. Trots det har man sett Finland som ett land som präglas av luthersk enhetskultur. Idag möter Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och dess församlingar och medlemmar allt fler samfund och människor som representerar andra religioner och åskådningar.

Det föreliggande dokumentet är i första hand riktat till kyrkans anställda och ansvarspersoner. Dess uppgift är att – i enlighet med titeln – erbjuda riktlinjer för möten med andra religioner. Dokumentet strävar också efter att formulera kyrkans relation till andra religioner för en större läsekrets.

Redigerad