Hyppää sisältöön

Vad är kyrkans fostran?

  • Vi möter människan utifrån det människovärde Gud gett varje människa.
  • Kyrkans fostran bygger på en holistisk människosyn.
  • Grundförutsättningen för fostran är en trygg atmosfär med rum att växa.

Vår kyrkas fostran handlar om att stöda och möjliggöra tillväxt för hela människan och i alla åldrar. Vi är, gör och förundras tillsammans.

I kyrkan beskriver vi fostran som ett växande utifrån den enskilda människans möjligheter och behov, inte från fostrarens eller organisationens.

Till fostrans väsen hör att människan blir sedd och hörd, att hon blir bemött utifrån det människovärde Gud gett varje människa, precis sådan hon för tillfället är. Alla ska ges utrymme och ro att växa och utvecklas. Alla ska få stöd och uppmuntran.

Kyrkans fostran bygger på en holistisk människosyn. En människas fysiska, andliga, sociala, emotionella med flera gåvor är alla likvärdiga.

I kyrkans fostran betonas tryggheten och gemenskapen i växandet. En trygg atmosfär är en grundförutsättning för växande. Det är lika viktigt att förundras över Guds skapelse som att bara vara tillsammans eller att tillsammans göra något.

Tag kontakt

johtava asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Ledande sakkunnig, Kyrkans verksamhet

Redigerad