Hyppää sisältöön

Barnkonsekvensanalys

Kyrkomötet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fattade i maj 2014 ett beslut att ta in en bestämmelse om barnkonsekvensanalys i kyrkoordningen. Bestämmelsen trädde i kraft 1.1.2015. Med barn avses alla barn under 18 år. För att främja barnets bästa ska församlingen redan i sin beredning av beslut analysera och beakta beslutets konsekvenser för barn. Barnkonsekvensanalysen utförs av den som först behandlar ärendet.

Fyra barn håller varandras händer , en halcirkel bildad ovanför

Barnkonsekvensanalys webbinarium 25.4.2023, kl. 17-18.30

Ett barnkonsekvensanalys webbinarium ordnas 25.4.2023 kl. 17-18.30 via Teams.

Webbinariet riktar sig till kyrkoherdar, församlingens barnombud och alla andra intresserade. Speciellt välkomna med är församlingens förtroendevalda därför är det viktigt att dela informationen till dem.

Innehållet under webbinariet är kännetecken för en barn- och familjevänlig församling, handlingsplanen för kyrkans barnstrategi och aktuellt kring barnkonsekvensanalys.

Anmälningslänk: https://www.lyyti.in/BKA2023

Deadline för anmälan är 20.4.

 

Grunderna för barnkonsekvensanalys grundar sig på såväl I FN: s konvention om barnets rättigheter som i kyrkans egen självförståelse och strategier

Barnkonsekvensanalysen (BKA) ger ett verktyg som underlättar arbetet. När man på förhand uppskattar vilka följder besluten har fullgörs kyrkans grundläggande uppgift bättre även i förvaltningen. Det främjar barns och ungas delaktighet och stärker kyrkan som gemenskap.

Innan beslutet fattas ska eventuella konsekvenser för barn och unga förutses och bedömas. Det finns olika metoder man kan ta hjälp av. Det centrala är att skaffa information om sådant som är viktigt för barns och ungas välbefinnande. Information får man bland annat ur statistik och av dem som känner barnens och de ungas liv väl. Det lönar sig också att fråga barnen och de unga själva. 

Barnkonsekvensanalysen ingår i det dagliga beslutsfattandet i många församlingar. Analysen ska utföras av den som bereder beslutet. Det väsentliga är att BKA ska vara gjord innan de slutliga besluten fattas. Den är både anställdas och förtroendevaldas uppgift.

I församlingar har det utsetts barnombud som kan hjälpa till i barnkonsekvensanalysprocessen.

Tag kontakt

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Småbarnspedagogik

johtava asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Ledande sakkunnig, Kyrkans verksamhet

Redigerad