Hyppää sisältöön

Kyrkans småbarnspedagogik

Kyrkans småbarnspedagogik stöder hemmets kristna fostran. Kyrkans småbarnspedagogik är en fortsättning på dopundervisningen.

Logo för kyrkans småbarnspedagogik

Den kristna människosynen uppfattar människan som en holistisk varelse. Därför betonas att barn- och familjearbetet utgör en helhet av omsorg, fostran och lärande. Stöd för lärandet ges i vardagliga situationer, lek och aktiviteter. Barnen är aktiva aktörer och därmed sker lärandet när barnen får vara delaktiga och påverka verksamheten. Småbarnspedagogik innebär den fostran som sker i relationer mellan barn och vuxna i barnets olika livskeden.

Föräldrarna ansvarar för barnets uppväxt och fostran. De väljer den form av småbarnspedagogik som bäst passar familjens behov. Både samhällets och kyrkans småbarnspedagogik stöder och kompletterar familjens fostran. Barnets bästa tillgodoses genom att beakta barnets styrkor och intressen, det bidrar till barnets välbefinnande.

Småbarnspedagogik genomförs i ett brett nätverk som betjänar barn och familjer. Nätverket består av social-, hälso- och undervisningstjänster samt olika organisationer som arbetar med barn- och familjeverksamhet. I det nätverket är församlingen med som en betydelsefull organisatör och samarbetspartner.

Till församlingens småbarnspedagogik hör olika slag av verksamhet såsom: söndagsskola, musikklubb, barnkör, dagklubb, föräldracafé, eftermiddagsverksamhet och öppen klubbverksamhet osv.

Föräldrarna i en familj som deltar i verksamheten kan ha två olika åskådningar. För att stöda familjen finns broschyren Olika åskådningar i hemmet som ger tips till familjen hur de kan samtala och behandla båda föräldrarnas åskådning på ett tryggt sätt. Brochyren finns nedan som bilaga.

Mera information om kyrkans småbarnspedagogik finns i det elektroniska, pedagogiska verktyget. Det finns ett häfte med de centrala delarna i kyrkans småbarnspedagogik som ett dokument. Den finns i balken högst uppe till höger. Här även länk till den: Kyrkans småbarnspedagogik. 

Bilagor

Tag kontakt

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Småbarnspedagogik

Redigerad