Hyppää sisältöön

Grön skriba

Under konfirmandtiden är det viktigt att stärka ungdomarnas positiva relation till naturen. Vi lever i en värld där många unga bär på klimatångest. Kunde kyrkans infallsvinkel i konfirmandarbetet vara att öka klimathoppet? Tillsammans har vi möjlighet att påverka och göra världen till en bättre plats. I konfirmandundervisningen är det viktigt att ge utrymme och tid för att bearbeta klimatkänslor.

Grön skriba
Logo för grön skriba

Som bäst är en grön skriba en naturlig del av konfirmandarbetet som helhet. Ett av målen i konfirmandplanen lyder: ”De unga bär ansvar för sig själva, andra människor och skapelsen.” En grön skriba innebär inte en skild temaskriftskola. Det är snarare fråga om ett övergripande tänkesätt där konfirmander och hjälpledare uppmuntras till en hållbar livsstil med respekt för skapelsen. Djupast sett handlar det om att bruka och beskydda den värld som Gud har skapat. I den världen har vi vår egen roll som individer men också som en del av samhället. Varje skriftskola kan vara en grön skriba.

Mål och verksamhetsprinciper för en grön skriba

Huvudmål: Stärka den kristna miljöfostran, ekoteologin och en hållbar livsstil i konfirmandundervisningen och hjälpledarverksamheten.

Vi vill

 • öka klimathoppet och stärka upplevelsen av att livet är betydelsefullt i klimatkrisen
 • förverkliga ett mångsidigt och ungdomsorienterat andligt levnadssätt med beaktande av de möjligheter som naturen och miljön ger
 • ge tillräckligt med tid för att bearbeta ungdomarnas klimatkänslor
 • stärka ledarnas och de ungas förhållande till naturen och uppfattningen om att människan är en del av skapelsen  
 • använda naturen som en av lärmiljöerna  
 • stärka tron på att en hållbar livsstil är vägen till en god och balanserad framtid 

Kriterier:

 • Naturupplevelser. Vi förundras över naturen tillsammans. Vi är utomhus och inkluderar naturen i andakter och program.
   
 • Klimatkänslor. Vi söker hopp tillsammans och erbjuder en möjlighet att dela och bearbeta olika känslor som rör klimatfrågor. 
 • Skapelsens helighet.  Vi lär oss att uppskatta skapelsens helighet och se vår egen roll som en del av den värld Gud skapat. Vi ger möjlighet att uppleva det heliga genom stillhet, meditation och vistelse i naturen.
 • Miljöpåverkan. Vi uppmuntrar de unga att påverka beslutsfattarna både i församlingen och i det övriga samhället till exempel med hjälp av konst eller sociala medier. Handling skapar hopp.
 • Hållbara val. Vi uppmuntrar till en hållbar livsstil och måttfullhet. Vi utarbetar miljöspelregler för konfirmandarbetet och beaktar hållbarhetsaspekter: ansvarstagande, måttfull konsumtion och återvinning. Om möjligt är varannan måltid vegetarisk.
   
 • Miljökunskap. Miljöfostran i konfirmandundervisningen baserar sig på evidensbaserad kunskap. Vi lär oss var vi kan hitta tillförlitlig information.
Redigerad