Hyppää sisältöön

Ett stort under - Plan för konfirmandarbetet 2017

Från och med oktober 2018 utgår församlingarnas konfirmandarbete från Ett stort under. Planen har under flera års tid utarbetats tillsammans med konfirmandarbetare i olika delar av Finland.

Planen återspeglar en holistisk kristen människosyn och en bred och mångsidig syn på lärande. Konfirmandernas delaktighet är i fokus. Människans liv, tron och bönen ses som en helhet, som tillsammans formar livet som kristen. Konfirmanderna får redan i början av sin konfirmandtid möjlighet att tillsammans med sin grupp regelbundet delta i nattvarden. Delaktigheten är också viktig när man planerar och utformar konfirmationen så att den kan upplevas som en gemensam fest för de unga, familjerna och församlingen.

Som inspirationsmaterial till Ett stort under finns artiklar om hur man kan jobba med musiken och Bibeln i konfirmandarbete samt en artikel om fenomenbaserat arbete i konfirmandundervisningen.

 

 

Redigerad