Hyppää sisältöön

Fostran

Information om hur kyrkan har organiserat sin fostran från ett barns första steg till studietiden.

Fostran

Kyrkan har en bred fostrande profil som sträcker sig över människans hela liv, från födseln till livets slut. Inriktningen är holistisk och vi ser människan som en helhet där kropp, själ och ande utgör en enhet.

Varje åldersgrupp har rätt att bli bemött utifrån sin ålder och mognadsnivå. Barn, flickor och pojkar i skolåldern, unga och vuxna bemöts utifrån sina respektive behov. Kognitivt funktionshindrade har en egen präst som utvecklar arbetet bland dem. På samma sätt har döva en präst som ser speciellt till deras behov.

Alla är välkomna med i kyrkans liv och verksamhet.

Aktuella anvisningar

Evenemang

Axplock

Tag kontakt

johtava asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Ledande sakkunnig, Kyrkans verksamhet