Hyppää sisältöön

Internationella kyrkoförbund

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är grundande medlem i tre stora internationella kyrkoförbund; Lutherska världsförbundet, Kyrkornas världsråd och Konferensen för europeiska kyrkor.

Lutherska världsförbundet / LVF
(Lutheran World Federation / LWF)

Lutherska världsförbundet, som grundades 1947, är en gemenskap och ett samarbetsorgan för de lutherska kyrkorna. Förbundet har sammanlagt 145 medlemskyrkor i alla världsdelar. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är den femte största i världen. Ordförande för LVF är Filibus Panti Musa och generalsekreterare är Martin Junge.

Lutherska världsförbundet representerar över 70 miljoner lutheraner. Medlemskyrkorna har nattvards- och predikstolsgemenskap. Lutherska världsförbundets högsta beslutande organ är generalförsamlingen, som hålls omkring vart sjätte år. Generalförsamlingen väljer ett råd som sammanträder årligen. Nästa generaförsamlingÖppna länk i ny flik äger rum den 21.-27.6.2023 i Polen.

Kyrkornas världsråd / KVR
(World Council of Churches / WCC)

Kyrkornas världsråd är de kristna kyrkornas internationella samarbetsorgan som har i uppgift att arbeta för den ekumeniska rörelsens mål. Rådet grundades 1948 och har nästan 350 medlemskyrkor i över 120 länder. Alla medlemskyrkor har ännu inte nattvards- och predikstolsgemenskap.

Den största av de kyrkor som inte hör till världsrådet är den romersk-katolska kyrkan. Världsrådet och den katolska kyrkan samarbetar emellertid via en samarbetsgrupp och den katolska kyrkan deltar bland annat i rådets möten som observatörsmedlem.

Kyrkornas världsråds Faith and Order-kommissions viktigaste dokument är konvergenshandlingarna Dop, nattvard och ämbete (Baptism, Eucharist, MinistryÖppna länk i ny flik = BEM 1982) samt Kyrkan: På väg mot en gemensam vision (The Church: Towards a Common VisionÖppna länk i ny flik 2012, även på svenska). Det förstnämnda dokumentet finns också på svenska på webbplatsen för Ekumeniska Rådet i Finland Öppna länk i ny flik.

Tf. generalsekreterare för Kyrkornas världsråd är Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca (1.4.2020-)Öppna länk i ny flik och högkvarteret ligger i Genève, Schweiz. Generalförsamlingen sammanträder med sju års mellanrum och ordnades senast 2013 i Busan i Sydkorea. Nästa generalförsamling ordnas 8.-16.9.2021 i Karlsruhe, TysklandÖppna länk i ny flik.

Konferensen för europeiska kyrkor / KEK
(Conference of European Churches / CEC)

Konferensen för europeiska kyrkor är ett ekumeniskt samarbetsorgan för protestantiska, lutherska, ortodoxa och anglikanska kyrkor. Konferensen har cirka 125 medlemskyrkor i alla europeiska länder. Konferensen arbetar för kontakt mellan kyrkorna, fred och mänskliga rättigheter i Europa.

Romersk-katolska kyrkan är inte medlem av Konferensen för europeiska kyrkor, men har nära kontakter till konferensen via Europeiska katolska biskopskonferensernas råd.

I Finland är den lutherska och ortodoxa kyrkan medlemmar av Konferensen för europeiska kyrkor. Ekumeniska rådet i Finland har observatörsstatus i organisationen.

KEK:s generalförsamling Öppna länk i ny flikhölls 2018 i Novi Sad, Serbien.

Mera information om de finländska representanterna i kyrkoförbunden ges av utrikesavdelningen.Öppna länk i ny flik

Tag kontakt

kirkkoneuvos
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad