Hyppää sisältöön

Anvisningar till kyrkans anställda om mottagningsverksamhet under coronaepidemin

(publicerad 29.55.2020)

En anställd kan träffa en församlingsmedlem i ett mottagningsrum när det är nödvändigt och när den anställda bedömer att ett möte på mottagningen är det bästa sättet att stödja klientens välbefinnande och ork. Det rekommenderas inte att mottagningen hålls öppen under coronatiden. Om möjligt kan mötena också hållas utomhus, per telefon eller via nätet. 

Den anställda kan ha mottagning endast när hen är fullständigt frisk. Det är också bra att på förhand försäkra sig om att den som kommer till mottagningen är frisk. 

I mottagningsrummet ska man komma ihåg tvåmetersregeln. Även symptomfria personer kan bära på viruset och smitta andra. 

Vid mötet är det bra att använda kirurgiskt munskydd, ansiktsmask eller visir som täcker ansiktet för att skydda klienten och den anställda. THL:s anvisning om användning av ansiktsskydd

Tvätta händerna både före och efter mötet i mottagningsrummet. THL:s allmänna hygienregler.

Hälsa inte genom att skaka hand eller kramas. 

I församlingens mottagningsverksamhet ska de anvisningar som getts om förebyggande av coronasmitta beaktas. https://evl.fi/plus; www.thl.fi

Arbetsgivaren är skyldig att utreda olägenheterna och riskerna i samband med mottagningsarbetet och bedöma vilken betydelse de har för de anställdas hälsa och säkerhet. Arbetshälsoinstitutets anvisningar till stöd för återgången till arbetet.

Det är också bra att komma överens med arbetsgivaren om att skaffa handsprit, engångshandskar och munskydd till mottagningslokalen. 

I mottagningslokalen och väntrummet ska det finnas handdesinfektionsmedel och städningen ska utföras med särskild noggrannhet. THL:s städanvisningar för att förebygga coronasmittaÖppna länk i ny flik 

Om till exempel en dator/ett tangentbord används gemensamt ska du rengöra utrustningen före användning genom att torka den med tvålvattenlösning eller alkoholhaltigt rengöringsmedel. Om du kan använda skyddshandskar för engångsbruk, använd dem när du använder gemensam utrustning. Om det är möjligt kan du skydda musen och tangentbordet med engångsplast som placeras i avfallskärlet efter användning. Anvisningar för anställda.

Redigerad