Hyppää sisältöön

Lämplighetsbedömning för teologie studerande

Kyrkan förutsätter en lämplighetsbedömning av alla teologie studerande som ska prästvigas.

Av dem som söker sig till prästämbetet förutsätts en teologie magisterexamen som omfattar minst 20 sp tillämpade studier, i vilka ingår arbetslivspraktik på heltid i en församling. Mot slutet av magisterstudierna bör den som söker prästvigning genomgå psykologisk anlagsprövning. Efter anlagsprövningen bör man också delta i de reflektionsdagar som stiftet ordnar. 

Mer om vägen till prästvigning i Borgå stift hittar du på domkapitlets hemsida. Tryck här för att komma till Borgå domkapitels hemsida.

Observera att av den som söker ordinarie tjänst i Borgå stift krävs utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska.

Anmälan för teologie studerande

Kontakta stiftsdekanen för Borgå domkapitel Mia Anderssén-Löf.

Denna information gäller endast dem som söker prästvigning i Borgå stift. För den som söker prästvigning i något annat stift i Finland gäller informationen på finska. Tryck här för information på svenska och på finska.

Redigerad