Hyppää sisältöön

Rekommenderade examina

I kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A 10/2020 ges en rekommendation om examen för personer som anställs som barnledare i ett arbetsavtal som gäller tills vidare.

Befattning

Barnledare

Rekommendation om examen för personer som anställs tills vidare som barnledare

Den examen som förutsätts av den som väljs till barnledare är Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (barnledare) som omfattar 180 kompetenspoäng och innefattar det specialkunnande som behövs för uppgiften som barnledare i församlingar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, eller någon annan lämplig examen som har kompletterats med tillräckliga examensdelar inom småbarnspedagogik och familjeverksamhet och som innefattar det specialkunnande som behövs för uppgiften som barnledare.

 

Behörig för befattningen är också den som har avlagt examen eller genomfört utbildning enligt

Motivering och bakgrundsinformation till rekommendationen om examen för personer som anställs tills vidare som barnledare.

Perustelut ja taustatiedotÖppna länk i ny flik (PDF)

Examina   

  • Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet, barnledare, som innehåller eller har kompletterats med examensdelen Arbete med familjer och sektorsövergripande samarbete i arbetsmiljön i församlingar inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka (25 kompetenspoäng).
  • Andra lämpliga yrkesexamina på andra stadiet som kompletterats i enlighet med rekommendationen
  • Yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området, samhällspedagog (YH), ungdomsarbetsledare
  • Yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, socionom (YH), ungdomsarbetsledare
  • Yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, socionom (YH), ledare för småbarnspedagogik

samt

  • examina eller utbildningar enligt tidigare beslut av biskopsmötet som gäller barnledare

Behörighetsklausuler i examensbevis 

Under ’specialbestämmelser om utövande av yrken’ i examensbetyget där behörighet enligt rekommendationen ingår anges följande: ”Examen innefattar det specialkunnande som behövs för uppgiften som barnledare i församlingar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och ger behörighet att arbeta som barnledare i en församling.”

Betyg över komplettering av annan lämplig examen:

För avlagda examensdelar som kompletterar behörigheten ges 'Betyg över avlagda examensdelar'. Dessutom kan utbildningsanordnaren ge en bilaga där behörigheten för att arbeta som barnledare och/eller barnskötare i församlingens småbarnspedagogik konstateras.  

Alternativ för komplettering av examen

Suositeltavat tutkinnot ja niiden täydentäminen (pdf)

 

Tilläggsuppgifter

Marja Pesonen

Redigerad